Wybory Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X

Aktualizacja: 2006-07-12 12:00 am

Oficjalny komunikat prasowy z Kapituły Generalnej Bractwa Św. Piusa

We wtorek, 11 lipca 2006 r. w seminarium w Ecône (Szwajcaria) Kapituła Generalna wybrała Przełożonego Generalnego Bractwa Św. Piusa X i jego dwóch Asystentów.

Po upewnieniu się, że czterdziestu członków Kapituły zebrano zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz po wysłuchaniu sprawozdania Przełożonego Generalnego, podsumowującego okres jego urzędowania, Kapituła powtórnie wybrała J.E. bpa Bernarda Fellaya jako Przełożonego Generalnego na dwunastoletnią kadencję. Księża Mikołaj Pfluger i Alan Marek Nély zostali wybrani jako jego Asystenci, odpowiednio pierwszy i drugi, również na dwunastoletnią kadencję.

Bp Bernard Fellay urodził się 12 kwietnia 1958 w Szwajcarii; w październiku 1977 r. wstąpił do seminarium w Ecône. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1988 r. i zaraz potem został mianowany Głównym Ekonomem Bractwa. Równocześnie był kapelanem kilku grup młodzieżowych, pełnił także posługę duszpasterską w kilku parafiach. Odbył wiele wizyt duszpasterskich do krajów Trzeciego Świata. 30 czerwca 1988 r. został wyświęcony na biskupa, nadal sprawując funkcję Głównego Ekonoma, aż do lipca 1994 r., kiedy został wybrany Przełożonym Generalnym Bractwa. Bp Fellay płynnie mówi po francusku, angielsku i niemiecku; zna także dobrze włoski i hiszpański.

Ks. Mikołaj Pfluger urodził się 3 listopada 1958 r. w Oesingen (Szwajcaria). W 1978 r. wstąpił do seminarium w Zaitzkofen (Niemcy) i został wyświęcony w 1984 r. Po roku pracy duszpasterskiej w przeoracie w Oberriet został mianowany przeorem w Bazylei. W 1989 r. został przełozonym dystryktu Szwajcarii, a w 1991 r. został rektorem seminarium w Zaitzkofen. W 1998 r. ponownie podjął obowiązki kierowania dystryktem szwajcarskim. Od r. 2004 był przełożonym dystryktu niemieckiego. Ks. Pfluger włada niemieckim i francuskim.

Ks. Alan Marek Nély urodził się 18 lutego 1950 r. w La Ferté-sous-Jouarre (Francja). Do seminarium w Ecône wstąpił w 1979 r. i został wyświęcony w 1984 r. Przez dziesięć lat, do 1994 r. był prorektorem i wykładowcą filozofii w szkole Saint Joseph des Carmes na południu Francji. W latach 1994–2004 był dziekanem i przeorem w Marsylii. Od r. 2004 był przełożonym dystryktu włoskiego. Ks. Nély mówi po francusku, angielsku i włosku.

Ks. Alain Lorans, dyrektor biura prasowego Bractwa Św. Piusa X.

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=460 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]