Manhattan – 'centrum aborcji’ w USA

Nowy Jork stał się amerykańską „stolicą aborcji”: w tym mieście przeprowadzono w 2004 roku najwięcej aborcji [czytaj: zabito nienarodzone dzieci]. Według badań manhattańskiego instytutu Alan Guttmacher Instytut, na każde 100 urodzonych dzieci przeprowadzono 74 aborcje. Opublikowane przez miejski Departament Zdrowia dane ukazują 124 tysiące żywych narodzin, 11 700 „niespodziewanych aborcji” i 91 700 „wymuszonych aborcji”. Oznacza to, że każde na 100 ciąż przypada 40 aborcji, co stanowi podwójny wskaźnik „średniej krajowej” wynoszącej 24 na 100 ciąż (dane z 2002 roku).

Największym centrum aborcyjnym na Manhattanie jest Margaret Sanger Center należące do organizacji „Świadomego Rodzicielstwa” (Planned Parenthood). W tym jednym tylko ośrodku przeprowadza się co roku 11 tysięcy aborcji.


Skip to content