Aktualizacja strony została wstrzymana

W Afganistanie nie przetrwał ani jeden kościół chrześcijański

Według amerykańskiego Departamentu Stanu w Afganistanie nie ma już ani jednej chrześcijańskiej świątyni. To odzwierciedla stan wolności religijnej w tym kraju, w którym od dziesięciu lat Amerykanie walczą o zapewnienie podstawowych swobód obywatelskich. W interwencji amerykańskiej w Afganistanie zginęło ponad 1700 żołnierzy. Do tej pory kosztowała ona podatników amerykańskich ponad 440 mld. dolarów.

Ostatnia oficjalna świątynia chrześcijańska w Afganistanie – zgodnie z najnowszym raportem amerykańskiego Departamentu Stanu dot. stanu wolności religijnej na świecie – została zrównana z ziemią w marcu 2010 r. W kraju tym nie ma także żadnej chrześcijańskiej szkoły publicznej.

W Afganistanie, jedynie w bazach wojskowych zachowały się kaplice chrześcijańskie, z których mogą korzystać wierni. W związku z licznymi utrudnieniami i sankcjami, uniemożliwiającymi swobodne wyznawanie religii chrześcijańskiej, niektórzy chrześcijanie nawróceni z islamu powrócili do dawnej religii.

Departament Stanu podkreślił, że poziom poszanowania wolności religijnej w Afganistanie drastycznie spadł. Mimo nieustannie prowadzonych negocjacji z przedstawicielami rządu, wolność religijna jest ciągle ograniczana. Rząd nie chroni chrześcijan i nie karze osób, które prześladują muzułmanów nawróconych na chrześcijaństwo.

Chociaż nowa konstytucja Afganistanu, która została ratyfikowana dzięki mediacji USA w 2004 r., mówi, że islam jest „religią państwową” i że „żadne prawo nie może być sprzeczne z przekonaniami i przepisami świętej religii islamu”, przewiduje ona także prawo do swobody wyznania dla „wyznawców innych religii w granicach dozwolonych prawem”.

Jednak prawo to w praktyce nie jest przestrzegane . Muzułmanie, którzy nawrócili się z islamu, ryzykują rozpadem małżeństwa, odrzuceniem ze strony rodziny i społeczności lokalnej oraz utratą miejsca pracy. Dlatego też często wracają do dawnych przekonań. Również pomoc prawna dla uwięzionych konwertytów pozostaje trudna, ze względu na osobisty sprzeciw afgańskich prawników do obrony „odstępców”.

Afgańskie społeczeństwo to w 99 proc. wyznawcy islamu. Jeden procent stanowią przedstawiciele innych religii.

Źródło: CNS, AS

Za: PiotrSkarga.pl (2011-10-14) | http://www.piotrskarga.pl/ps,8041,2,0,1,I,informacje.html