USA: Kolejnych 9 Żydów aresztowano pod zarzutem wyłudzania pieniędzy w ramach tzw. odszkodowań dla ofiar Holokaustu

Dziewięć osób uczestniczących w zalegalizowanym procederze wyłudzania pieniędzy w ramach tzw. odszkodowań dla tzw. ofiar Holokaustu,  zostało oskarżonych o kradzież 57 milionów dolarów z organizacji powołanej oficjalnie do ściągania pieniędzy od rządu niemieckiego.

Wśród oskarżonych jest pięciu byłych pracowników żydowskiej organizacji The Conference on Jewish Material Claims against Germany, którzy zostali aresztowani pod zarzutem spreparowania 5 tysięcy wniosków, w zamian za łapówki.

Od grudnia 2009 roku postawiono oskarżenia 30 osobom podejrzanym o kradzież, defraudację i inne oszustwa narosłe wokół przypływu pieniędzy dla żydowskich organizacji. Co najmniej 19 osób przyznało się do stawianych im zarzutów.

Rząd niemiecki wypłacał 3500 dolarów USA każdej osobie pochodzenia żydowskiego, która złożyła wniosek stwierdzający, że „uciekła” przed prześladowaniami nazistowskimi. Sprytni złodzieje skorzystali z okazji, wysyłając tysiące aplikacji na prawdziwe nazwiska lecz ze zmienioną datą urodzenia, czyli osób nie mających nic wspólnego z okresem tzw. Holokaustu. Jak stwierdza Carrie Fisher, specjalny agent FBI zajmujący się oszustwem: „Ustaliliśmy dużą liczbę aplikacji, których nazwiska i numery Social Security okazują się być prawdziwe, ale ich daty urodzenia zostały zmienione w ten sposób aby wyglądało, że aplikant urodził się przed lub podczas II Wojny Światowej”.

Wielu z oskarżonych „rekrutowało” do składania wniosków rosyjskich Żydów – emigrantów do USA, którzy za łapówki godzili się na udostępnienie swoich danych.

Pięć osób aresztowanych 12 października w tej sprawie, to pracownicy żydowskiej organizacji: Genrikh Kolontyrskiy, Viktor Levin, Ella Voskresenskiy, Henry Gordon i Zlata Blavatnik, oraz Pyotr Blavatnik, Yevgeniya Abramovich, Asya Galindo i Lana Kagan. Anna Zinger aresztowana została 5 października, a Oksana Romalis – 26 sierpnia. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 20.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Court House News (October 12, 2011) | http://www.courthousenews.com/2011/10/12/40568.htm

Skip to content