Czy Sąd Najwyższy USA zakwestionuje wyłączne kapłaństwo mężczyzn w Kościele?

Aktualizacja: 2011-10-11 9:46 am

Amerykański Sąd Najwyższy rozpoczął 5 października br. przesłuchania w sprawie nauczycielki szkoły protestanckiej, zwolnionej z powodu nieakceptowania nauczania ewangelicko-luterańskiego. Przy okazji sprawy Cheryl Perich przeciw Hosanna-Tabor Evangelical-Lutheran Church, pełnomocnik reprezentująca prokuratora generalnego zakwestionowała wyłączne kapłaństwo mężczyzn w Kościele katolickim. Przedstawicielka rządu uznała, że w celu uporania się z dyskryminacją przy zatrudnianiu, trzeba będzie „zająć się” sprawą wyłączenia grup religijnych spod działania ustawy o niedyskryminacji przy zatrudnianiu.

Podczas rozprawy jeden z sędziów zadał pytanie pełnomocnikowi rządu, czy władza zamierza zakończyć dyskryminację kobiet poprzez odgórne narzucenie pewnych zasad organizacjom religijnym, w tym Kościołowi katolickiemu?

Pełnomocnik Leodra Kruger odpowiedziała, że co prawda rząd nie ma na razie takich kompetencji, by decydować o tym, kto może być zatrudniony w danych organizacjach religijnych, jednak „z pewnością celem władzy jest wyeliminowanie dyskryminacji w miejscu pracy”. Wyjaśniła, że za jakiś czas, przy bardziej sprzyjających okolicznościach, rząd będzie chciał uregulować także kwestię dostępu kobiet do kapłaństwa katolickiego, zarezerwowanego obecnie wyłącznie dla mężczyzn.

Prawnik reprezentujący w sądzie interesy organizacji religijnych, Lucke Goodrich z Becket Fund Legal Councel stwierdził, że jest wiele niewiadomych dot. sprawy protestanckiej nauczycielki. Stwierdził, że na razie nie wiadomo, jak ostatecznie zachowa się sąd, czy nie będzie chciał ograniczyć działania tzw. klauzuli religijnej, zezwalającej – zgodnie z pierwszą poprawką do konstytucji – na samodzielne decydowanie o kwalifikacjach osób przyjmowanych do kapłaństwa.

Wcześniej, departament sprawiedliwości orzekł, że luteranie nie mogą zwalniać swoich kapłanów, nawet jeśli głoszą oni naukę sprzeczną z doktryną ich wspólnoty.

Ostatecznie Sąd ma wydać orzeczenie w sprawie Cheryl Perich w lecie 2012 roku. Sędziowie mogą potwierdzić obowiązywanie klauzuli, zezwalającej instytucjom religijnym na swobodny dobór kandydatów do kapłaństwa i posługi religijnej, albo też mogą ją zakwestionować. Gdyby uznano za niezgodne z prawem przepisy wewnętrzne instytucji religijnych, określające kto nie może zostać duchownym, wówczas kobiety chcące zostać „kapłankami” oraz kapłani odsunięci od pewnych posług będą mogli składać odpowiednie pozwy dot. dyskryminacji przy zatrudnianiu i dostępie do pracy. Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana.

Źródło: CatholicOnline, AS

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=45415 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]