List otwarty RPN w sprawie odwołania konferencji dot. współczesnej polityki historycznej wobec Polski

Aktualizacja: 2008-12-15 12:23 pm

Kielce, 11.12.2008 r.

Ruch Przełomu Narodowego w Kielcach
ul. Toporowskiego 42/7

Jego Magnificencja Prof. dr. hab. Marek Bojarski
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Rektorze!

Odwołanie mającej odbyć się 10 grudnia br. na Waszym Uniwersytecie konferencji dotyczącej współczesnej polityki historycznej wobec Polski państw ościennych przyjęliśmy z ogromnym zaskoczeniem. A zapoznawszy się z argumentami środowiska Gazety Wyborczej i niektórych profesorów mającymi uzasadnić to posunięcie, wyrażamy  swoje głębokie oburzenie i sprzeciw.

Konferencja, ze względu na  tematykę niezmiernie istotną dla naszego kraju powinna się odbyć, a pan prof. Jerzy Robert Nowak jako historyk, znawca tematu powinien w niej uczestniczyć. Dorobek pana profesora Nowaka również w dziedzinie współczesnych zafałszowań historii Polski za granicą jest powszechnie znany. Dlaczego właśnie osoba Pana profesora stała się pretekstem do odwołania tej jakże ważnej dla Polaków konferencji? Czy Gazeta Wyborcza będzie wskazywała „odpowiednich” wg jej kryteriów tzn. poprawnych politycznie  prelegentów?  I co jest przyczyną, że środowiska naukowe, które z założenia powinny dążyć do odkrywania prawdy w każdej dziedzinie, bo tylko taka działalność naukowa ma sens, uginają się pod naciskami Gazety Wyborczej?

Wypowiedzi niektórych profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego – Wiesława Fałtynowicza, Krystyny Gabryjelskiej, Aleksandra Labudy, Stanisława Beresia czy Wojciecha Wrzesińskiego – budzą wyłącznie zażenowanie i sprzeciw wobec ich wybitnie obraźliwej i niemerytorycznej treści. Jak środowisko naukowe może pozwolić sobie na powtarzanie obiegowych, spreparowanych przez GW opinii na temat rzekomego antysemityzmu, ksenofobii, szerzenia nienawiści i tym podobnych niedorzeczności wobec pana profesora Nowaka? Czy padł w tych wybitnie obraźliwych wypowiedziach chociaż jeden argument merytoryczny potwierdzający zarzuty wobec pana profesora? Nie padł z prostej przyczyny – takie argumenty nie istnieją. A naukowcy badają przecież rzeczywistość, nie podsuwane im bajki, które mają uwiarygodniać w imię czyichś interesów. Taka postawa profesorów mających wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi, budzić może jedynie obawę o przyszłość polskich uczelni i wolność badań naukowych. To wprowadzanie nowej cenzury i świadomego demonizowania, ośmieszania i wyrzucania poza margines społeczny naukowców, których badania są niepoprawne politycznie . Przykłady takich zachowań dotknęły niedawno Instytut Pamięci Narodowej.  Przygotowanych tez  o rzekomym antysemityzmie pana profesora Nowaka nie udało się dotychczas nikomu /nawet red.  Lisowi!/ uwiarygodnić. Pani profesor Krystyna Gabryjelska w swojej wyjątkowo obrzydliwej, bo bezpodstawnej, wypowiedzi stwierdza, że z poglądami pana profesora Nowaka się nie dyskutuje. Dlaczego więc nie należy dyskutować z Jego olbrzymim dorobkiem naukowym? Bo dyskutować na polskiej uczelni nie wolno? W dodatku nad tak ważną kwestią jak współczesna polityka historyczna wobec Polski. Należało rytualnie oburzyć się w ślad za Gazetą Wyborczą, że jednym z prelegentów ma być prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak  i udaremnić, również za GW, odbycie się tej konferencji. Jednak uzasadnienie tego „świętego oburzenia” przekroczyło granicę możliwości państwa profesorów.

W polskiej obyczajowości, jak również prawodawstwie istnieje zasada, że szkalowanego publicznie bez żadnego faktycznego uzasadnienia, należałoby również publicznie przeprosić. Nie sądzę jednak, aby profesorowie, którzy nie zadali sobie trudu by zamieścić w swoich wypowiedziach cytaty i odniesienia na poparcie swoich i GW tez skierowanych przeciwko panu profesorowi Jerzemu Robertowi Nowakowi, zadali sobie trud przeproszenia szkalowanej osoby w imię elementarnej przyzwoitości. Nadmieniam, że w przeciwieństwie do tychże profesorów, pan profesor Jerzy Robert Nowak w swoich publikacjach nigdy jeszcze nie posłużył się gołosłowiem. Więc może nie tylko przeprosić, ale i brać wzór obyczajności i naukowej rzetelności pana profesora Jerzego Roberta Nowaka.

 

Z poważaniem

Małgorzata Sołtysiak – pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego
Andrzej Jaworek, Andrzej Kręć – członkowie zarządu RPN
Ks. Edward Skotnicki – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w  Kielcach

 

Za: Ruch Przełomu Narodowego

 

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=4465 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]