- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Ks. prof. Chrostowski pisze do rektor UW ws. Magdaleny Środy

Magdalena Środa jako “nauczyciel akademicki deklaruje gotowość podarcia Pisma Świętego, przyłączając się do wydłużania pasma nieszczęść i prześladowań wierzących, do jakich posuwali się komuniści i narodowi socjaliści” – napisał ks. prof. Waldemar Chrostowski do prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow. W liście do rektor Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wykłada prof. Środa, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich prosi o zajęcie stanowiska władz uczelni w tej sprawie.

Ks. prof. Chrostowski odnosi się do wywiadu, jakiego Magdalena Środa udzieliła “Super Expressowi”. Solidaryzując się z satanistą Adamem Darskim ps. Nergal, powiedziała w nim: “Ja osobiście nieraz też mam ochotę podrzeć Biblię za pełne agresywnych i nawołujących do przemocy treści”.

Poniżej publikujemy treść listu ks. prof. Chrostowskiego:

Jej Magnificencja

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Zebrani w Katowicach na VIII Walnym Zebraniu i 49. Sympozjum Biblistów Polskich, wyrażamy głębokie zaniepokojenie i oburzenie deklaracją dr hab. Magdaleny Środy, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, która w nawiązaniu do haniebnego wyczynu Adama Darskiego, ps. Holocausto vel Nergal, publicznie obwieściła: „Też mam ochotę podrzeć Biblię”.

Jesteśmy gremium zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski, którego celem jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego przez badania naukowe i rozpowszechnianie Słowa Bożego w duchu II Soboru Watykańskiego. Stowarzyszenie Biblistów Polskich tworzy 80 samodzielnych pracowników naukowych, 161 doktorów oraz 37 osób ze stopniem licencjata teologii – łącznie 278 osób. Są wśród nas pracownicy wielu polskich wyższych uczelni i wykładowcy wyższych seminariów duchownych.

Doktor hab. Magdalena Środa wielokrotnie i w niewybredny sposób dawała wyraz swej wrogości wobec Kościoła oraz wiary i moralności chrześcijańskiej. Jednak tym razem jej słowa zbyt daleko wykraczają poza ramy fundamentalnej przyzwoitości. Oto nauczyciel akademicki deklaruje gotowość podarcia Pisma Świętego, przyłączając się do wydłużania pasma nieszczęść i prześladowań wierzących, do jakich posuwali się komuniści i narodowi socjaliści. Odnosząc się z pogardą do Boga, niszczyli księgi święte, by jeszcze bardziej upokorzyć Jego wyznawców.

Oczekujemy zajęcia właściwego stanowiska Władz Uniwersytetu Warszawskiego w tej bulwersującej sprawie.

Za Walne Zebranie i Zarząd SBP

ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 Katowice, 20 września 2011 r.

Źródo: KAI