Aktualizacja strony została wstrzymana

Zuzanna Kurtyka: Sposób Gazety Wyborczej na niszczenie kandydatów

W notce poniżej przedstawiam tekst wniosku o sprostowanie wysłanego wczoraj w moim imieniu przez kancelarię adwokacką do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.

Poniżej przedstawiam tekst wniosku o sprostowanie wysłanego wczoraj w moim imieniu przez kancelarię adwokacką do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.

Na konferencję prasową, która odbyła się 8.09.2011 zaproszone zostały wszystkie media, z wyjątkiem Gazety Wyborczej. Dziennikarze tej gazety odegrali ogromną rolę w próbach kompromitacji mojego męża i nadal swą działalność kontynuują jeśli chodzi o moją osobę. Mimo to dziennikarka z Wyborczej przyszła. Właściwie nic nie notowała, materiały dla dziennikarzy zostały przygotowane i rozdane wszystkim, dysponowała więc pełnym tekstem mojego programu. Nie przeszkodziło to jednak Gazecie Wyborczej w informacji o konferencji napisać, ze chcę zlikwidować ZUS zamiast NFZ.

Niby niewielka, a wielka różnica, niby nic a bardzo dużo.

Dyskredytuje mnie to bowiem całkowicie w oczach wyborców, bo do projektów likwidacji ZUS-u brak mi wiedzy, kompetencji i podstaw. Inaczej mówiąc, wychodzę na osobę najdelikatniej mówiąc niepoważną ale też niebezpieczną. Ale chylę głowę przed geniuszem zła tej gazety.

Kraków, dnia 13 września 2011 roku

 

Adwokat Monika Brzozowska
Kancelaria Adwokacka
Oddział w Krakowie: ul. Brodowicza 2/2
31- 518 Kraków

Pełnomocnik Zuzanny Kurtyki
Kandydata do Senatu RP

 

Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
dziennika „Gazeta Wyborcza”
ul. Czerska 8/10
00 – 732 Warszawa

 

Wniosek o opublikowanie sprostowania oraz usunięcie wszystkich wpisów internautów, którzy naruszają dobra osobiste mojej Mocodawczyni

Działając imieniem mojego Mocodawcy wnoszę o opublikowanie sprostowania lub oświadczenia, o treści wskazanej poniżej, oraz o usunięcie wpisów znajdujących się na forum, które to wpisy znieważają i naruszają dobra osobiste mojej Mandatki.

W dniu 9 września 2011 r., w Gazecie Wyborczej w tekście pt. „Prezes PIS i minister sprawiedliwości dali wsparcie” oraz na stronie internetowej

http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,10254509,Prezes_PiS_i_minister_sprawiedliwosci_dali_wsparcie.html

pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby kandydat na senatora Zuzanna Kurtyka przedstawiła w programie wyborczym postulat likwidacji ZUS.

           Działając na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późń. zm. ) niniejszym wnoszę o opublikowanie w dzienniku „Gazeta Wyborcza” w tym samym dziale i miejscu, w którym zamieszczono prostowaną wiadomość, równorzędną czcionką z prostowaną wiadomością, oraz w na stronie internetowej www.gazeta.pl, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma sprostowania o następującej treści:

Sprostowanie
Nieprawdą jest, że Pani Zuzanna Kurtyka w trakcie konferencji prasowej powiedziała, że jeżeli zostanie senatorem, to będzie walczyć o likwidację ZUS.

W razie nieuwzględnienia wniosku o sprostowanie, na podstawie art. 24 k.c. wnoszę o niezwłoczne przeproszenie mojej Mandatki w tym samym miejscu, w którym ukazały się artykuły, tekstem o następującej treści:

Redakcja Gazety Wyborczej przeprasza p. Zuzannę Kurtykę – kandydatkę na senatora RP za nieprawdziwy wpis, który ukazał się w dniu 9 września 2011 r., jakoby na konferencji prasowej p. Zuzanna Kurtyka powiedziała, iż jeśli zostanie senatorem będzie walczyć m.in. o likwidację ZUS. Zdarzenie takie nie miało miejsca, p. Zuzanna Kurtyka nie powiedziała ani nie sugerowała, że jest za likwidacją ZUS, mówiła, iż będzie dążyć do likwidacji NFZ. Redakcja wyraża ubolewanie, za wprowadzenie swoich czytelników w błąd

Jednocześnie wnoszę o natychmiastowe usunięcie wpisów znajdujących się pod artykułem, które naruszają moje dobre imię oraz dobre imię mojego męża Janusza Kurtyki w szczególności wpisów takich jak znajdujących się na tych stronach:

http://forum.gazeta.pl/forum/w,818,128684451,128684502,Prezes_PiS_pomaga_Zuzannie_Kurtyce.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,818,128684451,128685913,Prezes_PiS_pomaga_Zuzannie_Kurtyce.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,818,128684451,128689336,Re_Kazdej_kobiecie_nalezy_sie_szacunek_kobiecie_.html

 

Uzasadnienie

           W dniu 8 września zorganizowana została konferencja prasowa połączona z otwarciem mojej kampanii wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w siedzibie Wydawnictwa „Biały Kruk” w Krakowie przy ulicy Szwedzkiej 38. W trakcie przedmiotowej konferencji zostało zaprezentowane hasło wyborcze mojej Mandatki – „Zdrowa Polityka” oraz wskazane najważniejsze zagadnienia i postulaty, którymi zamierza się zająć jako senator RP.

           W relacji prasowej z powyższej konferencji w wydaniu papierowym dziennika „Gazeta Wyborcza” (w dodatku krakowskim na pierwszej stronie), którego jest Pan redaktorem naczelnym, w dniu 9 września 2011 roku została opublikowana informacja, z której wynika, iż na konferencji w dniu 8 września moja Mocodawczyni miała powiedzieć, że gdy zostanie senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, to będzie walczyć o likwidację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W materiale prasowym użyto określenia „ZUS”, które w sposób jednoznaczny i bezsprzeczny jest kojarzone z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych działającym na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 205 j.t. z późń. zm. ) korzystającym także w sposób oficjalny na stronie internetowej
i pismach urzędowych ze skrótu „ZUS”.

           Powyższy informacja opublikowana w dzienniku „Gazeta Wyborcza” jest nieprawdziwa i godzi bezpośrednio w dobra osobiste mojej Mocodawczyni z uwagi na fakt, że likwidacja ZUS jest postulatem stricte populistycznym, który kompromituje moją Mocodawczynię jako poważnego kandydata na senatora RP. Na wspomnianej konferencji prasowej w dniu 8 września 2011 roku nie odnosiła się ona w żaden sposób do działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani tym bardziej nie zapowiadała, że będzie walczyć o jego likwidację.

           Wobec powyższego, mając na względzie art. 31 i art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późń. zm. ), żądam od Pana jako redaktora naczelnego dziennika „Gazeta Wyborcza”, w którym opublikowano nieprawdziwą wiadomość dotyczącą bezpośrednio mojej Mocodawczyni, opublikowania bezpłatnego sprostowania w tym samym dziale i miejscu, w którym zamieszczono prostowaną wiadomość, równorzędną czcionką, z widocznym tytułem – co też niniejszym pismem czynię.

           Oczekuję, że sprostowanie zostanie opublikowane w takich samych warunkach niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia sprostowania wnoszę o niezwłoczne przeproszenie mojej Mocodawczyni za nieprawdziwe informacje, które naruszają jej dobra osobiste. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku reakcji z Państwa strony moja Mocodawczyni podejmie stosowne kroki prawne.

 Adwokat Monika Brzozowska

 

Za: Zuzanna Kurtyka blog

Za: Pomnik Smoleński (15.09.2011) | http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=624