Holandia: Nowe wytyczne dla lekarzy – pacjent ma prawo do eutanazji

Aktualizacja: 2011-09-13 9:51 am

Według nowych zaleceń holenderskiego stowarzyszenia lekarzy, medycy korzystający z klauzuli sumienia wobec eutanazji mają “moralny i zawodowy obowiązek” kierowania pacjentów do innych lekarzy, praktykujących eutanazję bez żadnych obiekcji.

„Jeśli lekarz nie jest gotowy na rozważenie wniosku pacjenta o eutanazję, nie powinien wszczynać żadnej procedury. Lekarz powinien skontaktować pacjenta z kolegą, który nie ma zasadniczych zastrzeżeń do eutanazji i samobójstwa wspomaganego” – napisano w publikacji zatytułowanej „Rola lekarza w dobrowolnym akcie zakończenia życia”, wydanej przez Holenderskie Królewskie Stowarzyszenie Medyczne (KNMG).

„Wprawdzie nie ma obowiązku prawnego, ale jest obowiązek moralny i zawodowy udzielenia pacjentom pomocy w znalezieniu innego lekarze” – przypominają swoim członkom władze stowarzyszenia.

Niedawne badania ankietowe – w których uczestniczyło 800 lekarzy rodzinnych – ujawniły, że w ciągu ostatnich pięciu lat prawie jedna trzecia lekarzy odmówiła rozpatrzenia prośby o eutanazję. Natomiast prawie dwie trzecie respondentów przyznało, że czuje się – regularnie lub sporadycznie – pod presją do przeprowadzenia eutanazji i wykonuje ją.

36 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że znajdowało się w sytuacji usilnych nalegań rodziny pacjenta na zakończenie życia chorego. Aż 80 proc. lekarzy odczuwa rosnącą presję ze strony społeczeństwa, by dokonywać eutanazji i asystować przy samobójstwie.

Holenderskie prawo eutanazyjne wymaga ponawianej prośby i świadomej zgody pacjenta na uśmiercenie oraz przedstawienia opinii dwóch lekarzy, że terminalnie chory pacjent cierpi ból nie do zniesienia. Tymczasem nowe wytyczne zalecają „poważne traktowanie wszystkich wniosków o eutanazję”. Nawet w takich sytuacjach, gdy pacjent jest „po prostu zmęczony życiem”.

„KNMG wzywa wszystkich lekarzy, aby – w przypadkach, gdy cierpienia pacjenta są umiarkowane, ale lekarz uważa, że jego wniosek o eutanazję nie powinien być odrzucony – zasięgali opinii lekarzy-konsultantów ze SCEN* ” – czytamy w zaleceniach.

Sytuację skomentował Alex Schadenberg z grupy Euthanasia Prevention Coalition (koalicja na rzecz zapobiegania eutanazji): „Według dorocznego raportu z funkcjonowania ustawy o eutanazji, w 2009 r. było 2636 zgłoszonych przypadków eutanazji, o 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Ale statystyki mają jeszcze dwie rubryki – samobójstwo wspomagane i zgon bez wyraźnego żądania lub zgody. W odniesieniu do tych kategorii najnowsze dane pochodzą z 2005 r. Odnotowano wtedy 400 przypadków asystowania lekarza przy samobójstwie oraz 550 przypadków eutanazji bez wyraźnego żądania lub zgody. (…) Eutanazja w Holandii wymyka się spod kontroli”.

* SCEN – Ośrodek Wsparcia i Konsultacji na rzecz Eutanazji w Holandii
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie informacji LifeSiteNews (Th.B) – 08.09.2011 r.]

Za: HLI-Polska (2011/9/12 ) -- [Org. tytuł: « Holandia: Nowe wytyczne dla lekarzy – pacjent ma prawo do eutanazji»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=43433 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]