Wikileaks: pracownicy administracji Obamy obwiniają Kościół w Polsce o szerzenie homofobii

Aktualizacja: 2011-09-8 12:54 pm

Opublikowane ostatnio przez portal Wikileaks przecieki z amerykańskiej ambasady w Polsce z 2009 roku wskazują, że przedstawiciele administracji Baracka Obamy skarżyli się, iż nauczanie Kościoła w Polsce jest głównym źródłem homofobii w kraju zdominowanym przez katolików – donosi portal LifeSiteNews.

W jednej z depesz z amerykańskiej ambasady w Warszawie zakwalifikowanej jako SBU (drażliwe ale nie tajne) i datowanej na sierpień 2009 roku pracownik placówki wskazuje na Kościół katolicki, jako główne źródło promowania „homofobii” w polskim społeczeństwie.

„Kościół katolicki odgrywa znaczącą rolę w formowaniu i propagowaniu antygejowskich postaw w polskim społeczeństwie, szczególnie na terenach wiejskich” – głosi przesłana depesza zatytułowana „Prawa gejów w Polsce: długa droga”.

W korespondencji wspomina się, że episkopat „potępił przemoc i dyskryminację wobec gejów i lesbijek”, jednak, jak zaznaczono, przesłanie to ignorują lokalni księża, którzy uczą, że seksualny pociąg do przedstawicieli tej samej płci jest „stanem dewiacji”.

Autorzy depeszy donoszą, że Kościół nazywa akty seksualne grzechem i wzywa homoseksualistów do abstynencji płciowej. Jednocześnie pracownicy ambasady wyrażają przekonanie, że stopniowo, wraz postępującym uzależnieniem legislacyjnym od prawodawstwa europejskiego, ruch gejowski będzie się umacniał. „Gdy związki socjalne i ekonomiczne z Zachodnią Europą będą się pogłębiać, oczekiwać można, że homofobia będzie także ustępować” – podkreślono.

W innej depeszy wspomina się, że mimo nacisku ze strony ONZ, w Polsce nadal obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie.

Źródło: KAI

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=43287 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]