Prokuratura Generalna odpowiada manipulantom z Gazety Wyborczej

Nie odnosząc się w tym momencie do wykładni i interpretacji tzw. „przestępstw o charakterze rasistowskim”, przytaczamy poniżej dzisiejszą odpowiedź Prokuratury Generalnej na pomówienia Gazety Wyborczej, pisma specjalizującego się w tzw. nieprecyzyjnościach lub zwykłych i bezczelnych kłamstwach, co wobec wieloletniego okresu i częstotliwości występowania tego procederu, powinno być od dawna w obszarze zainteresowania Prokuratury. Niestety, nie jest, zamiast czego Prokuratura zniża się do odpowiadania manipulatorom medialnym.

O znikomej szkodliwości społecznej czynu

W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 3 września br ukazał się artykuł pt. „Niewiedza budzi rasizm” autorstwa redaktor Ewy Siedleckiej, w którym przedstawiono opinię Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Ireny Lipowicz krytycznie oceniającej działania prokuratury polegające na umarzaniu postępowań w sprawach przestępstw o charakterze rasistowskim z powodu niskiej społecznej szkodliwości.

W związku z powyższym Prokuratura Generalna informuje, że w latach 2007-2010 prokuratorzy w żadnym przypadku nie umorzyli, ani też nie odmówili wszczęcia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu o charakterze rasistowskim.

Te informacje, Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił w marcu br Rzecznikowi Praw Obywatelskich prof. Irenie Lipowicz.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Generalnej

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Prokuratura Generalna () | http://www.pg.gov.pl/index.php?0,821,1,342

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content