Prokuratura Generalna odpowiada manipulantom z Gazety Wyborczej

Aktualizacja: 2011-09-7 2:55 pm

Nie odnosząc się w tym momencie do wykładni i interpretacji tzw. “przestępstw o charakterze rasistowskim”, przytaczamy poniżej dzisiejszą odpowiedź Prokuratury Generalnej na pomówienia Gazety Wyborczej, pisma specjalizującego się w tzw. nieprecyzyjnościach lub zwykłych i bezczelnych kłamstwach, co wobec wieloletniego okresu i częstotliwości występowania tego procederu, powinno być od dawna w obszarze zainteresowania Prokuratury. Niestety, nie jest, zamiast czego Prokuratura zniża się do odpowiadania manipulatorom medialnym.

O znikomej szkodliwości społecznej czynu

W wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 3 września br ukazał się artykuł pt. „Niewiedza budzi rasizm” autorstwa redaktor Ewy Siedleckiej, w którym przedstawiono opinię Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Ireny Lipowicz krytycznie oceniającej działania prokuratury polegające na umarzaniu postępowań w sprawach przestępstw o charakterze rasistowskim z powodu niskiej społecznej szkodliwości.

W związku z powyższym Prokuratura Generalna informuje, że w latach 2007-2010 prokuratorzy w żadnym przypadku nie umorzyli, ani też nie odmówili wszczęcia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu o charakterze rasistowskim.

Te informacje, Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił w marcu br Rzecznikowi Praw Obywatelskich prof. Irenie Lipowicz.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Generalnej

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie Prokuratura Generalna ()
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=43205 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]