Aktualizacja strony została wstrzymana

Brytyjska agencja wywiadowcza odtajnia najbardziej strzeżone dokumenty dotyczące hitlerowskiej Abwehry

Brytyjska centralna agencja wywiadowcza GCHQ, w dniu 4 września 2011 roku historyczną decyzją odtajniła po 66 latach najbardziej strzeżone dokumenty obejmujące odszyfrowane przez kryptoanalityków z Bletchely Park depesze niemieckiej służby wywiadowczej II wojny światowej.

Do tej pory Centrala Łączności Rządowej (Government Communications Headquarters – GCHQ) odtajniła dokumenty departamentu Hut 6, zajmującego się dekryptażem hitlerowskiej armii i sił powietrznych, oraz Hut 8, pracującego nad depeszami Kriegsmarine. Jednak najbardziej strzeżone i aż do tej pory zupełnie niedostępne pozostawały dokumenty zawierające depesze i raporty dotyczące niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu – Abwehr’y.

Opracowanie, zatytułowane „Batey, Batey, Rock and Twinn” – od nazwisk czterech autorów – przekazane zostało Mavis Batey, jednej z ostatnich żyjących kryptoanalistek, pracujących w ultra-tajnym ośrodku dekryptażu w podlondyńskiej miejscowości Bletchley. 19-letnia Mavis – wówczas Lever, zanim wyszła za mąż za Keith’a Batley, analityka departamentu Hut 6   po krótkim intruktażu przyjęta została do najbardziej skomplikowanych zadań, prowadzonych przez jednego z najsłynniejszych krytpoanalityków, Dillwyn’a Knox. Przypomniała ona w czasie wręczania opracowania dokumentów, że powiedziano jej swego czasu, iż „dokumenty te nie zostaną nigdy odtajnione”. Jak stwierdza komunikat Muzeum Bletchley Park, ostrożność wywiadu w ujawnianiu informacji z przeszłości wynika z tego, że „niektóre metody stosowane w czasie wojny, są po dziś dzień aktualne”.

 

Pierwsze informacje o istnieniu podczas II wojny światowej supertajnego ośrodka Bletchley Park, pojawiły się dopiero w początkach lat 1970. Z początku nie wspominano o udziale Polaków w rozszyfrowaniu przedwojennych wersji niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, co utrwaliło – obowiązującą w wielu kręgach aż do dziś – historię złamania Enigmy przy udziale jedynie krytpoanalityków brytyjskich. Z czasem jednak, zauważono wkład polskich kryptoanalityków (Rejewski, Różycki, Zygalski) oraz całego polskiego Biura Szyfrów, co przekłada się na bardziej obiektywny obraz prac polskich krytoanalityków we współczesnych opracowaniach historycznych.

Przekazane – na miesiąc przed atakiem Hitlera na Polskę – przez polskie Biuro Szyfrów wszelkich informacji dotyczących dotychczasowych osiągnięć w rozwiązaniu zagadki Enigmy, brytyjskim i francuskim służbom specjalnym, pozwoliły Aliantom na rozpoczęcie przez nich, dotychczas skazanej na przegraną wywiadowczej wojny z niemiecką Rzeszą. W brytyjskim ośrodku dekryptażu Bletchley Park, największe głowy matematyczne, w tym genialny Alan Turing, korzystając z polskich odkryć mogły podjąć – jeszcze kilka dni wcześniej beznadziejną – walkę kryptologiczną z Niemcami.

ZOB RÓWNIEŻ:

.