Michalkiewicz o Polsce w UE, PO, PiS, żydach i III RP – Jan Bodakowski

Wydawca tygodnika „Najwyższy Czas” wydawnictwo 3S Media opublikowało kolejny tom wywiadu rzeki jaki przeprowadził redaktor tygodnika Tomasz Sommer z znanym prawicowym publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. Michalkiewicz i tym razem nie zawiódł swoich miłośników łamiąc wielokrotnie tabu politycznej poprawności, celnie wskazując związki przyczynowo skutkowe w współczesnej Polityce.

PO
Stanisław Michalkiewicz w wywiadzie dla Sommera stwierdził że PO w nieprzyzwoity sposób manifestuje swoje oddania Rosji i postkomunistom. A premier Tusk i prezydent Komorowski to figuranci postkomunistycznych służb specjalnych. Tuska, publicysta oskarżył o zadłużenie Polskę już na ponad 400 miliardów złotych.

PiS
Równie krytyczny był Michalkiewicz wobec PIS. Jednak za chwalenie Gierka przez Kaczyńskiego obwinił działaczy PJN [tym samym ignorując skandaliczną treść samej wypowiedzi, oraz to że Kaczyński jest dorosłym odpowiedzialnym człowiekiem – JB]. Według publicysty Kaczyński bez żadnych korzyści dla Polski realizował politykę USA (politykę wszczynania konfliktu UE z Rosją), za co był zwalczany przez agenturę niemiecką i rosyjską. Celem Jarosława Kaczyńskiego nie była i nie jest władza (możliwość dokonania zmian w Polsce), ale korzyści z bycia w opozycji. PIS nie miał pomysłu na Polskę, i jest partią ludzi niezbyt intelektualnie zaradnych.
Według publicysty, PIS tylko gra role obrońcy Polski. W rzeczywistości PIS zawsze popierał politykę UE. Patriotyczna retoryka PIS jest „obliczona na uwiedzenie „patriotycznie nastawionych naiwniaków”. Zdaniem Michalkiewicza Jarosław Kaczyński manipuluje emocjami swoich wyborców, medialnie walczy z PO, nie dla dobra Polski, ale by dorwać się do profitów płynących z obecności na scenie politycznej. Jarosław Kaczyński podzielił Polskę na swoich zwolenników i przeciwników. Taki podział jest wygodny dla rzeczywistych (obcych i antypolskich) władz ziem polskich, bo angażuje siły Polaków w bezsensowne kłótnie, a nie w rozwiązywanie rzeczywistych problemów.

Traktat Lizboński, UE
Według Stanisława Michalkiewicza, Traktat Lizboński zlikwidował niepodległość i suwerenność Polski. W swoich rozważaniach o UE publicysta przytoczył czytelnikom całą historie rozbiorów w Polsce, polityki państw zaborczych, upadku Polski. Historie bieżną z sytuacją współczesnej Polski.
Zdaniem publicysty w wyniku integracji z UE Polska zrzekła się swojej suwerenności na rzecz UE. Było to w interesie Niemiec i Rosji, bo niepodległość Polski jest sprzeczna z interesami Berlina i Moskwy. UE Michalkiewicz uznał za instrument „niemieckiej hegemoni w Europie”. Końcem UE będzie, zdaniem publicysty, dzień w którym Berlin uzna że UE nie służy interesom niemieckim. PO, PIS, SLD i PSL poparły integracje z UE w 2003 roku, a w 2008 Traktat Lizboński (stosunki dyplomatyczne z Wspólnotami Europejskimi nawiązał w 1988 PRL). Współcześnie polski parlament służy tylko do wdrażania szkodliwych dla Polski euro przepisów. UE zyskała na integracji rezerwuar taniej siły roboczej zbieżnej kulturowo. Polska by skorzystać z euro funduszy zadłuża się na niewyobrażalną skalę.
Zdaniem publicysty UE wprowadza coraz większa cenzurę, pacyfikując prawicowe wypowiedzi, tworząc aparat terroru z lokalnych sił bezpieczeństwa. Jednym z instrumentów tresury są oskarżenia o homofobie, mające na celu wychowanie Europejczyków tak by nie wpadli na pomysł sprzeciwienia się władzy. Dodatkowo wynarodowieni Europejczycy nie tworzą wspólnoty. Ustrój UE zainspirował po 1968 roku komunizm sowiecki (w swym wywiadzie Michalkiewicz dokładnie opisał przebieg i konsekwencje rewolucji 1968).
Publicysta ubolewał na tym że Polska została pozbawiona realnej możliwości secesji z UE. By odzyskać niepodległość Polska musiała by uzyskać zgodę wszystkich państwa UE na secesje (państwa te nie musiały by dać takiej zgody). Po czym, Polska musiała by uzyskać zgodę Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na secesje (ani Rada, ani Parlament nie musiał by dać takiej zgody). Przez dwa lata czekać na uprawomocnienie się zgody by udowodnić że zachowana została w Polsce demokracja (UE mogłaby uznać że zmiany polityczne w Polsce i wola Polaków nie są zgodne z tym co UE uznaje za demokracje). Dodatkowo każdy członek UE musi powstrzymywać się od działań sprzecznych z celami UE (czyli z pomysłami różnych lewaków). Według Michalkiewicza polska próba secesji zakończyła by się zajęciem Polski przez armie UE i okupacją.

Smoleńsk

Stanisław Michalkiewicz dopuścił możliwość przeprowadzenia zamachu w Smoleńsku. Dostrzegł skandaliczne zaniedbania PO, które miały na celu przeszkodzenie w wizycie Kaczyńskiego. Jako klasyk politycznej niepoprawności uznał niektórym z ofiar „jako wybitnym szkodnikom, słusznie się” śmierć należała. Według publicysty Rosja nie miała powodów by zabijać Kaczyńskiego. Taki powód miało środowisko WSI (Kaczyński ukrywał wiedzę na temat tego środowiska, akta które po zamachu przejął Komorowski).

III RP
W swym wywiadzie dla Sommera, Michalkiewicz stwierdził że problemem Polski „jest to, że ci, którzy tutaj rządzą, nie mają na celu dobra tego państwa, tylko zachowują się wobec niego jak okupanci i to w dodatku tacy, którzy nie są pewni trwałości okupacji. Dlatego prowadzą gospodarkę rabunkową, wysługując się państwom ościennym”.
Według publicysty o losie III RP decydują obce siły, Polakami manipulują agenci. Na przykład „obrońcami krzyża” manipulowało środowisko WSI które chciało wywołać konflikt PIS z episkopatem. Podobnie „przeciwników” organizowało środowisko WSI.
Zdaniem Michalkiewicza Niemcy i Rosja chcą by Polska była buforem między nimi. By była zarządzana w ich interesie przez żydów. Dlatego też aspiracje niepodległościowe Polaków przedstawia się jako antysemityzm. By społeczność międzynarodowa kupiła taką propagandę prowadzona jest globalna antypolska kampania. Zdaniem publicysty o tym kto rządzi w Polsce decyduje UE czyli Niemcy.

Gospodarka
Według publicysty system gospodarczy III RP to kapitalizm kompradorski. System który „dławi nasz naród, bezpowrotnie marnując jego siły życiowe”. W celu uzdrowienia sytuacji gospodarczej należy przywrócić Polakom „władzę nad bogactwem, jakie wytwarzają i przestać blokować narodowy potencjał gospodarczy”. Energie Polaków blokuje postkomunistyczna bezpieka czerpiąca zyski z patologicznego systemu.

Ź
ydzi
Zdaniem Stanisława Michalkiewicza, to co jest nazywane antysemityzmem, jest w rzeczywistości rozpoznaniem interesu polskiego. Interesu odmiennego od celów żydowskich. Po odebraniu terenów niemieckich przez Niemcy, kadłubowymi ziemiami polskimi będą rządzić żydzi w interesie niemieckim. Żydzi swoją dominacje w Polsce oprą na migrantach żydowskich z Izraela. Ten plan miał być zrealizowany na ziemiach polskich podczas I wojny światowej w postaci Judeopoloni. Już dziś niewielka społeczność żydowska skutecznie tresuje Polaków. Po 20 latach ta tresura skutecznie wyuczyła Polaków do posłuszeństwa żydom. W tresowaniu Polaków swoją role odegrała „firmowana przez Adama Michnika żydowska gazeta dla Polaków”. Dzięki treningowi Polacy akceptują wszelkie oskarżenia o antysemityzm. Po przybyciu migrantów z Izraela i przejęciu przez nich polskiego majątku wartego 65 miliardów dolarów (tak jak to planują organizacje żydowskie) społeczność żydowska będzie miała pełnie władzy w Polsce. Wszelkie odruchy narodowowyzwoleńcze Polaków będą skutecznie łamane przez (przy akceptacji społeczności międzynarodowej) pod hasłami walki z antysemityzmem. Polacy w tej konfrontacji zostali osamotnieni, zdaniem Michalkiewicza, przez elity i kościół. Niemcy, Rosja i żydzi dla swych planów kondominium polskiego znajdą poparcie polskojęzycznych karierowiczów chcących zawsze być przy władzy, polityków parlamentarnych partii liczących na kasę.
Michalkiewicz w swym wywiadzie uznał że „Europa przestała być chrześcijańska (…) bo została zarażona socjalizmem, który jest żydowską antyreligią”. Żydzi w socjalizmie są zorganizowani na fundamencie nacjonalizmu, podczas gdy Europejczykom odebrano prawo do takiej organizacji. Dlatego też żydzi stanowią „w socjalistycznych społecznościach jedyną naprawdę zorganizowaną grupę, rodzaj partii wewnętrznej. Stąd taka przewaga, takie znaczenie Żydów w społecznościach zainfekowanych socjalizmem”. Destrukcyjna rola żydów objawia się też, zdaniem publicysty, w laicyzowaniu przez żydów narodów, podczas gdy religia jest podstawą cywilizacji”.

Patrioci
Michalkiewicz nie miał też w swej wypowiedzi złudzeń co do ludzi medialnie kreowanych na przeciwników UE. Kazimierza Świtonia, Michalkiewicz, uznał za mitomana manipulowanego przez bezpiekę. Za podobnie zinfiltrowane przez bezpiekę, publicysta uznał i środowisko Kobylańskiego. Za przykład patologi politycznej dał osoby promujących Albina Siwaka. Zdaniem Michalkiewicza bezpieka sprawnie robi z narodowców błaznów. W Polsce nie ma prawdziwych narodowców, jedni są lojalni wobec Moskwy a drudzy wobec Watykanu [ta konstatacja Michalkiewicza była jedną z niewielu bardzo głupich opinii publicysty- JB].
Zdaniem publicysty zwolennicy niepodległości i suwerenności choć istnieją, nie mają znaczenia w polityce, bo żadne imperium nie ma interesu w niepodległości Polski.

Jan Bodakowski

Za: materiałów autorskich

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content