„Episkopalna konsekracja według nowego rytu, jest ważna” – konkludują po wnikliwej analizie autorzy opracowania w piśmie The Angelus.

Grudniowe wydanie pisma The Angelus (December 2005, Volume XXVIII, Number 12), drukuje pierwszą część dwuczęściowego opracowania mającego za cel wydanie orzeczenia odnośnie zasadniczej kwestii: czy konsekracja księży dokonywana według zaaprobowanego przez papieża Pawła VI w 1968 roku nowego rytu, jest ważna.
Od samego momentu wprowadzenia zmian, toczy się w kręgach tradycyjnie katolickich rzeczowa dyskusja o ważności konsekracji. Niektórzy autorzy twierdzą, że konsekracja w nowym rycie jest nieważna i przytaczają wiele argumentów to potwierdzających. Pismo The Angelus (http://www.angeluspress.org/), oficjalny organ Bractwa św. Piusa X, w pierwszej części analizy, pióra ojca Pierre Marie, O.P., argumentuje za nieważnością konsekracji. W drugiej części, mającej ukazać się w styczniowym wydaniu The Angelus, przedstawiona zostanie argumentacja za ważnością konsekracji.
W konsekwencji, po wnikliwej analizie i wzięciu pod uwagę argumentów obu stron w duchu tomistycznym, The Angelus stwierdza na korzyść argumentów o ważności konsekracji dokonywanej w nowym rycie.

[…] więcej w linku poniżej.

Skip to content