Międzynarodowa wymiana danych kredytowych

Aktualizacja: 2011-09-1 11:14 am

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podpisało umowę o transgranicznej wymianie informacji o zobowiązaniach kredytobiorców ze swoim niemieckim odpowiednikiem Schufa. Umożliwi to dostęp do informacji o historii kredytowej klientów na terenie obu krajów.

Dostęp do baz danych uzyska nie tylko sektor bankowy. Korzystać z nich będą mogli też operatorzy telefoniczni, dostawcy prądu czy telewizji kablowej oraz policja i prokuratura. Bazy te zawierają dane osobowe oraz dokładne dane na temat kredytu (kiedy został zaciągnięty, terminowość spłat itp.), zadłużeń, podjętych windykacji  i zamknięć rachunku.

Udzielenie takich informacji nie wymaga zgody zainteresowanego kredytobiorcy. Jeśli klient opóźnił się ze spłatą kredytu powyżej 60 dni, bank, w przeciągu 30 dni, musi przesłać  wiadomość o tym opóźnieniu, jedynie informując o zamiarze przetwarzania danych oraz o tym, kto będzie do tego uprawniony.

BIK planuje rozszerzyć współpracę o biuro brytyjskie i holenderskie.

Międzynarodową wymianę informacji o kredytobiorcach umożliwiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzania przepisu, który zapewni transgraniczny dostęp do baz danych służących ocenie zdolności kredytowej. W Polsce ustawa o kredycie konsumenckim, implementująca przepisy dyrektywy, wejdzie w życie 17 grudnia bieżącego roku.

Więcej na ten temat:

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42885 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]