Aktualizacja strony została wstrzymana

Międzynarodowa wymiana danych kredytowych

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podpisało umowę o transgranicznej wymianie informacji o zobowiązaniach kredytobiorców ze swoim niemieckim odpowiednikiem Schufa. Umożliwi to dostęp do informacji o historii kredytowej klientów na terenie obu krajów.

Dostęp do baz danych uzyska nie tylko sektor bankowy. Korzystać z nich będą mogli też operatorzy telefoniczni, dostawcy prądu czy telewizji kablowej oraz policja i prokuratura. Bazy te zawierają dane osobowe oraz dokładne dane na temat kredytu (kiedy został zaciągnięty, terminowość spłat itp.), zadłużeń, podjętych windykacji  i zamknięć rachunku.

Udzielenie takich informacji nie wymaga zgody zainteresowanego kredytobiorcy. Jeśli klient opóźnił się ze spłatą kredytu powyżej 60 dni, bank, w przeciągu 30 dni, musi przesłać  wiadomość o tym opóźnieniu, jedynie informując o zamiarze przetwarzania danych oraz o tym, kto będzie do tego uprawniony.

BIK planuje rozszerzyć współpracę o biuro brytyjskie i holenderskie.

Międzynarodową wymianę informacji o kredytobiorcach umożliwiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzania przepisu, który zapewni transgraniczny dostęp do baz danych służących ocenie zdolności kredytowej. W Polsce ustawa o kredycie konsumenckim, implementująca przepisy dyrektywy, wejdzie w życie 17 grudnia bieżącego roku.

Więcej na ten temat:

Za: Fundacja Panoptykon (31.08.2011) | http://www.panoptykon.org/wiadomosc/miedzynarodowa-wymiana-danych-kredytowych

Skip to content