Nie wszyscy zwariowali – Robert Gwiazdowski

Nie wszyscy jeszcze zwariowali. Prezydent RFN Christian Wulff stwierdził, że dokonywane przez EBC zakupy obligacji poszczególnych państw na rynku wtórnym są sprzeczne z prawem!!! Porównał je do domina: najpierw banki ratowały inne banki, a potem państwa ratowały banki, potem wspólnota państw ratuje poszczególne państwa. Kto jednak ostatecznie uratuje ratujących? – pyta retorycznie Wulff. [link]

Z kolei Sąd Apelacyjny w Atlancie orzekł, iż obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego przez wszystkich obywateli – kluczowy element uchwalonej w ubiegłym roku reformy ochrony zdrowia w USA – jest niezgodny z amerykańską Konstytucją. Co prawda wyrok nie był jednomyślny – jeden z trzech sędziów zgłosił votum separatum – i nie wiadomo co zrobi w przyszłości Sąd Najwyższy, bo sprawa do niego trafi, gdyż wyrok Sądu w Atlancie jest odmienny od wyroku Sądu w Cincinnati w stanie Ohio,  ale na razie „powiało” optymizmem.

Sąd w Atlancie uznał, że Kongres nie może zmuszać Amerykanów do obowiązkowego wykupienia ubezpieczenia medycznego, gdyż Konstytucja nie daje mu takich uprawnień. Nawet w okresie Wielkiego Kryzysu Kongres nigdy nie wymagał od obywateli wykupienia obligacji rządowych na wydatki wojenne, ani nie zmuszał ich do większego oszczędzania. [link]

Robert Gwiazdowski

Za: Robert Gwiazdowski blog (2011-08-31) | http://www.blog.gwiazdowski.pl/index.php?subcontent=1&id=1017

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content