Polska w Europie – łacina w szkole

Aktualizacja: 2011-08-23 5:34 pm

W odpowiedzi na planowane wycofanie łaciny z listy przedmiotów maturalnych Fundacja Traditio Europae sformułowała petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której domaga się:

1. wprowadzenia języka łacińskiego do szkół gimnazjalnych jako drugiego języka obcego do wyboru,
2. możliwości rozpoczęcia nauki języka łacińskiego już w pierwszej klasie szkoły licealnej
3. zachowania matury z języka łacińskiego i kultury antycznej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Według zgromadzonych przez Fundację danych statystycznych, w krajach Unii Europejskiej około 20 % jedenasto-/trzynastoletnich Europejczyków uczących się w szkołach ponadpodstawowych ogólnokształcących (III etap edukacyjny) poznaje język łaciński i kulturę antyczną w dużym wymiarze godzin. W Polsce łaciny uczy się w gimnazjum 0% uczniów, a w liceach 3,8%, według danych MEN, co daje 1,5% uczniów szkół średnich ogólnokształcących (III i IV etap edukacyjny).

Nie trzeba nikogo przekonywać, że łacina wyrabia intuicję językową i poszerza kompetencje językowe, w związku z czym jest pomocna w nauce innych języków (w tym ojczystego). Natomiast kultura antyczna to klucz do zrozumienia kultury europejskiej. Wyniki badań wskazują, że nauka łaciny poprawia umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania oraz wysławiania się. Poza tym łacina nazywana „matematyką języków” uczy zarówno logicznego, analitycznego, jak i syntetyzującego sposobu myślenia. Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki (w tym nauk ścisłych), pomagają odczytywać teksty współczesnych nauk społecznych i przyrodniczych, jak również teksty literackie.

Petycję można podpisać w internecie (http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=7436) klikając pod petycją (a przed komentarzami) Popieram petycję  – jestem ZA, a następnie wypełniając potrzebne dane.

Petycję podpisało ponad 120 naukowców i Instytuty państwowych uczelni.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42508 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]