Berlińska Biblioteka zwraca spadkobiercom (komunistom niemieckim) skonfiskowane przez III Rzeszę bolszewickie książki

Aktualizacja: 2011-08-22 12:12 pm

Centralna Biblioteka w Berlinie (Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin) podjęła decyzję o zwrocie zbioru książek skonfiskowanych przed wojną przez władze III Rzeszy, spadkobiercom zdelegalizowanej przez Hitlera w 1933 roku Socjaldemokratycznej Partii, czyli działającej dzisiaj partii SPD (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands).

SPD należy do Międzynarodówki Socjalistycznej, czyli bolszewickiego tworu międzynarodowego mającego na celu rozprzestrzenianie na świecie komunizmu.

Wśród 70 książek, którymi ponownie będzie chlubiła się SPD jest między innymi angielskojęzyczna kopia Manifestu Komunistycznego z 1883 roku, należąca do Frederyka Engelsa.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie The Washington Post (August 22)
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42448 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]