Precedens rozdziału państwa od związków wyznaniowych. Francja wspomoże budowę meczetów

Aktualizacja: 2011-08-20 9:59 pm

Widok publicznych modłów muzułmanów we Francji np. na takim paryskim Barbesie przestał być czymś niecodziennym. Islamizacja przestrzeni ulicznej nie jest jednak akceptowana przez władze. Sposobem na likwidację tego zjawiska ma być polityka wsparcia budowy odpowiedniej liczby meczetów i sal modlitewnych.

Muzułmanie otrzymują obecnie zgodę na takie budowy bez większych problemów. Tylko w tej chwili w całej Francji trwa budowa od 100 do 150 nowych meczetów. Rząd zamierza wspierać tego typu inicjatywy korzystnymi dzierżawami terenów czy systemem pożyczek.

Na razie budowę meczetów finansują sami wyznawcy islamu z pomocą zagraniczną. Tej właśnie pomocy i wpływów radykalnych odłamów islamu z krajów arabskich obawia się Paryż, który zmienia politykę religijną i dopuszcza pewne wyjątki w tradycyjnym rozdziale związków wyznaniowych od państwa. W samej stolicy władze przekazały ostatnio muzułmanom budynek po byłych koszarach na Porte des Poissonniers. Znalazły tam miejsce dwie sale modlitwy (550 i 600 m2).

W samym Paryżu jest obecnie 17 meczetów (znacznie więcej na przedmieściach).

Bogdan Dobosz

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=42365 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]