ADL, żydowska organizacja „walcząca w obronie praw obywatelskich”, oskarżona o praktyki dyskryminacyjne

Żydowska organizacja 'Liga Przeciwko Zniesławieniu', określająca się jako czołowa organizacja „walcząca w obronie praw obywatelskich”, pozwana została przez jedną ze swoich pracownic za praktyki dyskryminacyjne.

Tonietta Moffett, zatrudniona od ponad 3 lat w biurze nowojorskim organizacji, twierdzi, że odmówiono jej awansu na stanowisko zastępcy dyrektora, gdyż „nie posiada głębokiego zrozumienia żydowskiej kultury”. Moffet, która jest Murzynką, pozwała do sądu żydowską organizację „za praktyki dyskryminacyjne oparte o jej rasę, przynależność etniczną oraz brak powiązania z żydowską wiarą i etnicznością”.

Tzw. „Liga Przeciwko Zniesławieniu” (Anti Defamation Leauge) jest żydowską organizacją założoną w 1913 roku przez masońską syjonistyczną organizację B’nai-B’rith. Dyrektorem ADL jest od 1987 roku Abraham Foxman, uratowany przed prześladowaniami w czasie II Wojny Światowej przez polskie rodziny, za co „odwdzięcza” się jadowitymi wypowiedziami przeciwko Polakom. ADL dysponuje oficjalnie kwotą 50 milionów dolarów rocznie, utrzymuje 29 biur, zatrudnia ekspertów, np. byłych pracowników Pentagonu. Współpracuje z izraelskim wywiadem Mossad. ADL prowadzi kampanie zniesławiania każdego kto stanie na drodze ekspansji syjonizmu, programu judaizacji i dechrystianizaji społeczeństw.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: New Jork Post (August 8, 2011) | http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/non_jew_sues_over_adl_bias_P6yNv9xh37sKX08iV950YN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content