Tusk i kancelaria premiera promują kłamstwo o Bartoszewskim – list protestacyjny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tomasz Arabski
Szef Kancelarii PRM
00-583 Warszawa. 
Al. Ujazdowskie 1/3 
e-mail: bdg@kprm.gov.pl                                                                                                                  Duisburg, 25.07.2011

Dotyczy: Powielania nieprawdy i bezprawnego tytułowania pana Władysława Bartoszewskiego tytułem „prof. lub/i dr hab.”. Wniosek o wymazanie fałszywej tytulatury ze wszystkich publikacji, ze stron KPRM.

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,

protestuję  przeciwko używaniu przez KPRM do celów komercyjnych i marketingowych oraz przeciwko przyzwalaniu na powielanie kłamstwa, używanie przez KPRM nieprzysługującego panu Władysławowi Bartoszewskiemu fałszywego tytułu naukowego, tytułowanie nieprzysługującym mu tytułem profesora.

http://www.premier.gov.pl/kancelaria_premiera/kierownictwo_kprm/wladyslaw_bartoszewski,85/ http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_prof_bartoszewski_je,6845/

Czy do tego dochodzi, do nieodpłatnego używania KPRM jako instytucji dokonującej promocji PR, prywatnego autora pana Władysława Bartoszewskiego, czy tez jest on płatnym autorem polskiego rządu piszącym książki w ramach rządowego zlecenia w czasie pracy? http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/premier_prof_bartoszewski_je,6845/

Zaznaczam, że jego dochody z książek nie są podane w publicznym oświadczeniu majątkowym pana Władysława Bartoszewskiego.

Pan Władysław Bartoszewski chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej w Niemczech za używanie nieprzysługujących mu tytułów wypowiedział się publicznie w springerowskim, wiec na rynku polskim obiektywnie relacjonującym „Dzienniku” z dnia 26.08.2008 na stronie 5 w sposób jednoznaczny, że profesorem nie jest.. Potwierdził to również jego dyrektor pan Krzysztof Miszczak, któremu również na mój wniosek usunięto nieprzysługujący mu tytuł profesora.

http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/Dziennik26082008S5#5240656333497660658http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/NeuesAlbum8#5282408511148742578https://picasaweb.google.com/lh/photo/HWAc4HMFoZxwSyi4u0eawQ?feat=directlink

Wnoszę wiec oficjalnie i zasadnie o wykreślenie tego niegodnego, fałszywego tytułu używanego przez KRPM, Pana Premiera Donalda Tuska, ze wszystkich publikacji o panu Władysławie Bartoszewskim i powiadomienie mnie o pozytywnym rozpatrzeniu mojego wniosku w trybie administracyjnej decyzji i zaznaczam, że na mój wniosek została również dokonana przez niemiecki rząd poprawka, to znaczy likwidacja wyżej wymienionego fałszywego tytułu panu Bartoszewskiemu pod numerem sprawy GZ: E08-321.00 POL/SE/Kraszewski. Wiec musi to być możliwe również w Polsce.http://picasaweb.google.com/miroslaw.kraszewski/NewAlbum2508080017?authkey=Gv1sRgCPqsgd7sg-71Ow#

Uważam, że nie należy dalej robić pośmiewiska z imitującego profesora polskiego urzędnika posiadającego również obywatelstwo izraelskie, lecz nie posiadającego tego najwyższego tytułu naukowego. Pan Władysław Bartoszewski miał ponad 50 lat na uzupełnienie wykształcenia, choćby zaocznie lub wieczorowo, lecz wybrał drogę niedouczenia z wyboru. Nie posiada on w jego życiorysie żadnych kwalifikacji do nauczania dzieci w przedszkolu lub w szkole podstawowej. Jego  kariera jest wzorem dla hochsztaplera, również imitatora profesora Noaha Rozenkranza. Nie powinna być przyczynkiem dla powielania kłamstwa na lamach KPRM przez pana Premiera.

http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1515686,1,calkiem-falszywy-profesor.read

Z wyrazami szacunku

Mirosław Kraszewski

 

Za: Aktynologia.Nie dajmy sie OSZWABIĆ - Mirosław Kraszewski blog (04.08.2011) | http://miroslawkraszewski.salon24.pl/330382,tusk-kprm-promuje-klamstwo-o-bartoszewskim | Tusk, KPRM, promuje kłamstwo o Bartoszewskim

Skip to content