Żydowska organizacja walczy o legalizację poligamii

Niewielkie ugrupowanie działające w Izraelu pod nazwą Kompletna Rodzina Żydowska walczy o przywrócenie legalnej poligamii, aby Żydzi, „wzorem patriarchów”, mogli mieć naraz kilka żon.

W toku prowadzonej kampanii na rzecz wielożeństwa ugrupowanie propaguje korzyści natury społecznej płynące z poligamii i zapewnia, że w Izraelu nie istnieje żadna ustawa, która by jej zabraniała.

[…] Cały tekst dostępny w materiale źródłowym

Źródło: PAP

Za: Rzeczpospolita

Za: RodzinaKatolicka | http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/wiadomoci/6-wiadomosci/22618-ydowska-organizacja-walczy-o-legalizacj-poligamii

Skip to content