Reforma szkolnictwa w Wielkiej Brytanii: Likwidujemy geografię i historię

Doradca do spraw edukacji socjalistycznego rządu brytyjskiego, sir Jim Rose przedstawił propozycję kolejnej reformy szkolnictwa, według której zlikwiduje się takie przedmioty jak historia i geografia – donosi w tytule poczytny dziennik Telegraph.

Raport sir Rose mówiący o konieczności wprowadzenia reformy z uwagi na „przeładowany plan zajęć” stwierdza, że „Zaniechanie uchronienia szkół podstawowych przed przeładowanym planem doprowadzi do sztucznego traktowania podstawowej wiedzy, gdyż szkoły te muszą nieustannie zmagać się 'ciągle z czymś nowym’, zamiast uczyć wartościowej wiedzy, umiejętności.”

Najbardziej radykalna reforma szkolnictwa od 20 lat wprowadza tzw. „wieloprzedmiotowe tematy”, które mają zastąpić tradycyjne indywidualne przedmioty. Według niej szkoły powinny się skupić na sześciu elementach nauczania: „zrozumienia angielskiego, porozumiewanie się i języka; zrozumienia matematyki; zrozumienia przedmiotów naukowych i technologicznych; zrozumienia człowieka, społeczeństwa i środowiska; zrozumienia zdrowia fizyczneg i samopoczucia; zrozumienia sztuki”.

Nowy program zakłada „Bardziej łagodne przejście pomiędzy przedszkolami (nursery) a szkołami podstawowymi, tak aby dzieci nie doświadczały gwałtownych zmian pomiędzy środowiskiem zabawowym a formalnym nauczaniem, i sugeruje aby dzieci urodzone w miesiącach letnich miały możliwość rozpoczęcia szkoły wcześniej aby przyzwyczaić je do życia szkolnego.”

Dziennik brytyjski zaznacza, że w wyniku reformy „dzieci w szkołach podstawowych będę nauczane jak się korzysta z podcastów i jak można samodzielnie stworzyć internetowy program radiowy.”


Na podstawie: Telegraph.uk


Skip to content