Szwajcaria: Nie refundować aborcji

Aktualizacja: 2011-07-18 9:25 pm

Przedstawiciele szwajcarskich organizacji pro-life złożyli w Radzie Federalnej petycję wzywającą do podjęcia działań w kierunku zaprzestania refundowania aborcji ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Petycję podpisało 111 tys. osób. Szwajcaria ma 7,8 mln obywateli.

Finansowanie przerywania ciąży ze składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne „sprawia, że jesteśmy współodpowiedzialni za czyn, który potępiamy”, mówiła dziennikarzom Valerie Kasteler, współprzewodnicząca koalicji obrońców życia.

Sędzia Peter Foehn, jeden z sygnatariuszy petycji, w licznych wypowiedziach podkreśla, że „ubezpieczenie medyczne obejmuje ochronę zdrowia i życia, a nie jego niszczenie”.

Środowisko pro-life w Szwajcarii przyjęło taktykę małych kroków. Na razie nie dąży do zakazu aborcji. Obrońcy życia z Konfederacji Szwajcarskiej chcą, aby uznano, że uśmiercenia nienarodzonego dziecka nie powinno być objęte podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Valerie Kasteler powiedziała, że poszczególni obywatele muszą wziąć odpowiedzialność za swoje działania – niech wykupują dodatkowe ubezpieczenie, albo płacą z własnej kieszeni, a nie sięgają po pieniądze wszystkich ubezpieczonych. Wyłączenie finansowania aborcji z podstawowego ubezpieczenia medycznego pozwoli na zaoszczędzenie 20 mln franków rocznie. W budżecie resortu zdrowia Szwajcarii to niemała kwota.

Co więcej, wstępna analiza pokazała, że zaprzestanie finansowania aborcji z ubezpieczenia spowoduje u wielu kobiet zmianę decyzji. Wstępnie szacuje się, że około 500 dzieci rocznie dostanie szansę na urodzenie się.

Obowiązujące w Szwajcarii prawo zezwala na aborcję w ciągu pierwszych 12 tygodni życia płodowego dziecka. Przerwania ciąży można dokonać pod warunkiem, że matka przedstawi lekarzowi pisemne oświadczenie, iż urodzenie dziecka postawiłoby ją w trudnej sytuacji. Nikt nie sprawdza prawdziwości takiego oświadczenia. Prawo nakłada na lekarza, który przeprowadza aborcję, obowiązek dokładnego zapoznania kobiety z medycznymi komplikacjami, jakie może spowodować przerwanie ciąży. Lekarz jest również zobligowany do poinformowania pacjentki o tym, że może ona oddać dziecko do adopcji.

Po 12. tygodniu aborcja jest dopuszczalna, jeżeli w opinii lekarza „kontynuowanie ciąży spowodowałoby poważne szkody dla zdrowia fizycznego matki” lub jej „głębokie cierpienie’.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów: LifeSiteNews (Th.Baklinski) – 04.07.2011 r.]

Za: HLI-Polska (2011/7/18) -- [Org. tytuł: « HLI News : Szwajcaria: Nie refundować aborcji»]
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40916 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]