NATO odtajniło dokumenty o stanie wojennym

Sojusz Północnoatlantycki odtajnił około ponad 70 dokumentów dotyczących stanu wojennego w Polsce. NATO zdecydowało się upublicznić archiwa na wniosek Polski.

65 spośród odtajnionych dokumentów opublikowało na swojej stronie internetowej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akta można przeglądać pod adresem www.msz.gov.pl

Dokumenty dotyczą lat 1980-84. Kraje NATO w tym okresie rozpatrywały różne scenariusze dotyczące ewentualnej interwencji radzieckiej w Polsce. Z udostępnionych dokumentów wynika, że Sojusz nie przewidywał działań militarnych w Polsce. W aktach pojawiają się też informacje na temat późniejszych wydarzeń. W notatce ze stycznia 1980 roku napisano, że wybór Polaka na papieża może mieć bardzo duże znaczenie dla nastrojów społecznych w Polsce i dla wzmocnienia pozycji polskiego kościoła. Analitycy NATO piszą również o entuzjastycznym przyjęciu Jana Pawła II przez Polaków w czasie pielgrzymki do kraju w 1979 roku oraz o mocnym „fermencie intelektualnym” w Polsce.

Ta sama notatka zawiera również ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce. Analitycy piszą o porażce polityki gospodarczej Edwarda Gierka oraz o wielu trudnych do spełnienia warunkach, jakie rząd musiałby wypełnić, by starać się o uzyskanie kolejnych kredytów.

IAR/Kresy.pl

Za: Kresy.pl (18 lipca 2011) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/nato-odtajnilo-dokumenty-o-stanie-wojennym

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content