W. Brytania: wzrosła liczba aborcji z powodu niepełnosprawności dzieci

Między rokiem 2001 a 2010 liczba aborcji dokonywanych w Wielkiej Brytanii z powodu możliwej niepełnosprawności dziecka wzrosła o 1/3 – wynika ze statystki opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia w Londynie. Problem dotyczy także Polski.

Zdaniem Stowarzyszenia Ochrony Dzieci Nienarodzonych dane te wskazują, że system zalegalizowanej aborcji w bezwzględny sposób zwrócony jest przede wszystkim przeciw niepełnosprawnym. Brytyjscy obrońcy życia podkreślają, że ich wysiłki, by upublicznić dane dotyczące zabijania w łonie matki dzieci niepełnosprawnych napotkały na ogromny opór i opublikowano je w tym roku po sześciu latach zmagań, porównywanych do walki Dawida z Goliatem.

W roku 2010 zabito ogółem w Wielkiej Brytanii z powodu niepełnosprawności 2290 dzieci, w tym 482 z zespołem Downa a 128 z rozszczepem kręgosłupa. Wiele osób żyjących z tymi wadami może często funkcjonować bez specjalnych przeszkód. W przypadku tych dzieci 147 zostało zabitych pomimo ukończenia 24 tygodni, w ramach tzw. „późnych aborcji” – szczególnie brutalnego jej typu. Ogółem w roku 2010 przeprowadzono w Wielkiej Brytanii 196109 aborcji, z czego 81 proc. u samotnych matek, a podstawą w 98 proc. były obawy o stan zdrowia fizycznego i umysłowego matek.

Problem dotyczy także Polski. Według Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2009 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w 2009 roku zabito 538 nienarodzonych dzieci, z czego 510 z powodu podejrzenia o to, że są chore. Liczba ta z roku na rok wzrasta.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl (2011-07-14) | http://www.piotrskarga.pl/ps,7534,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content