Trudności przy publikacji materiałów o ludobójstwie OUN-UPA

Aktualizacja: 2011-07-7 9:22 pm

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego robi poważne trudności przy wydaniu książki “Prawda historyczna a prawda polityczna. Przykład ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich RP w latach 1939 – 1946”, która miała planowo ukazać się w lipcu br.

Pozycja jest zapisem konferencji, która odbyła się w czerwcu 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). Termin ten z pewnością nie zostanie dotrzymany, zaś samo wydanie jest pod znakiem zapytania. Nie są znane powody takiego stanu rzeczy, zaś redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Góry jest nieuchwytny. Redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Bogusław Paź, organizator ww. konferencji.

Wyznaczony z kolei przed Wydawnictwo Uniwersytetu redaktor wydawniczy dopuścił się cenzorskich interwencji w merytoryczną treść artykułów, przyjętych do druku i wcześniej zrecenzowanych przez profesorów: Włodzimierza Bonusiaka i Juliana Winnickiego, ubliżając swoimi komentarzami kilku autorów. W tomie zamieścili swoje artykuły wybitni polscy znawcy problematyki z Polski (m.in. trzej prokuratorzy Pionu Śledczego IPN) i innych krajów: USA, Kanady, Holandii, Niemiec, Ukrainy i Rosji, wśród których są historycy, politolodzy i jeden filozof.

Wcześniej podobne problemy miała sama konferencja, która pierwotnie miała odbyć się w czerwcu 2009 roku, ale została odwołana decyzję rektora UWr. Po naciskach społecznych, odbyła się ostatecznie rok później, w dniach 20-22 czerwca 2010 r.

jz/Kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40413 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]