Trudności przy publikacji materiałów o ludobójstwie OUN-UPA

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego robi poważne trudności przy wydaniu książki „Prawda historyczna a prawda polityczna. Przykład ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich RP w latach 1939 – 1946”, która miała planowo ukazać się w lipcu br.

Pozycja jest zapisem konferencji, która odbyła się w czerwcu 2010 roku na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr). Termin ten z pewnością nie zostanie dotrzymany, zaś samo wydanie jest pod znakiem zapytania. Nie są znane powody takiego stanu rzeczy, zaś redaktor naczelny Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Góry jest nieuchwytny. Redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Bogusław Paź, organizator ww. konferencji.

Wyznaczony z kolei przed Wydawnictwo Uniwersytetu redaktor wydawniczy dopuścił się cenzorskich interwencji w merytoryczną treść artykułów, przyjętych do druku i wcześniej zrecenzowanych przez profesorów: Włodzimierza Bonusiaka i Juliana Winnickiego, ubliżając swoimi komentarzami kilku autorów. W tomie zamieścili swoje artykuły wybitni polscy znawcy problematyki z Polski (m.in. trzej prokuratorzy Pionu Śledczego IPN) i innych krajów: USA, Kanady, Holandii, Niemiec, Ukrainy i Rosji, wśród których są historycy, politolodzy i jeden filozof.

Wcześniej podobne problemy miała sama konferencja, która pierwotnie miała odbyć się w czerwcu 2009 roku, ale została odwołana decyzję rektora UWr. Po naciskach społecznych, odbyła się ostatecznie rok później, w dniach 20-22 czerwca 2010 r.

jz/Kresy.pl

Za: Kresy.pl | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/trudnosci-przy-publikacji-materialow-o-ludobojstwie-oun-upa

Skip to content