Bundestag: Można zabijać chore dzieci

Bundestag przegłosował ustawę dopuszczającą badania preimplantacyjne na embrionach powstałych w wyniku sztucznego zapłodnienia. W praktyce oznacza to, że Niemcy stały się kolejnym krajem, gdzie prawo dopuści zabijanie dzieci poczętych metodą in vitro, jeśli powstanie podejrzenie, iż są obarczone chorobą genetyczną.

326 posłów zagłosowało za projektem, w którym dopuszcza się badania preimplantacyjne (PGD), jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko odziedziczy ciężką chorobę lub gdy zaistnieje ryzyko śmierci, lub przedwczesnego porodu. Przepadła natomiast ustawa zakazująca badań PGD. W praktyce uchwała Bundestagu oznacza, że od tej pory lekarze będą mogli bezkarnie przeprowadzać badania preimplantacyjne i zabijać część ludzkich embrionów. Na cały komentarz niech wystarczą słowa posłanki CDU, która z żalem przypomniała, że „choroby i kalectwo należą do naszej ludzkiej egzystencji”.
Wynik głosowania w Bundestagu był jeszcze wczoraj niewiadomą, ponieważ linia pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami badań PGD biegnie w poprzek wszystkich partii. Zapewne jednak część posłów swoją decyzję podjęła pod wpływem stanowiska niemieckich lekarzy wyrażonym w memorandum podpisanym podczas Kongresu Lekarzy w Kilonii, gdy – co prawda pod pewnymi warunkami – ale jednak opowiedziano się za badaniami preimplantacyjnymi. Wielu posłów przekonało też stanowisko Trybunału Federalnego (to odpowiednik polskiego Sądu Najwyższego), który kilka miesięcy temu dopuścił selekcję zarodków do zapłodnienia in vitro, jeżeli pochodzą one od kobiet o „poważnych obciążeniach genetycznych”. Innymi słowy, już wtedy sędziowie zgodzili się na bezkarne zabijanie „zagrożonych” ludzkich zarodków, uznając, że badanie embrionów poza łonem matki pod kątem chorób dziedzicznych nie narusza ustawy o ochronie dzieci poczętych. Na nic zdały się za to apele Kościoła katolickiego, aby Bundestag odrzucił tę ustawę ze względu na ochronę życia ludzkiego. Większości nie przekonały także oskarżenia, że ta ustawa to przykład eugeniki.

Diagnostyka preimplantacyjna, czyli swoista selekcja ludzkich embrionów, dozwolona jest jeszcze w Szwecji, we Włoszech, w Danii, Belgii, Holandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, a także w Hiszpanii. PGD jest metodą polegającą na przeprowadzaniu testów na embrionach, najczęściej w trzecim dniu ich życia i pobraniu z nich pojedynczej komórki, aby sprawdzić, czy zarodek jest zdrowy. W przypadku stwierdzenia choroby poczęte dziecko jest zabijane – lekarze mówią wtedy eufemistycznie, że „embrion ulega zniszczeniu”.

Waldemar Maszewski, Hamburg

Za: Nasz Dziennik, Piątek, 8 lipca 2011, Nr 157 (4088) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110708&typ=sw&id=sw05.txt

Skip to content