Skala inwigilacji w III RP

Aktualizacja: 2011-07-6 1:39 pm

W Polsce oficjalnie policja i inne uprawnione służby wystąpiły o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 6723 osób. Wobec 6453 osób sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną. Odmówił tego wobec około 1 procenta osób – 52. Wobec 218 osób zgody na wnioski o kontrolę operacyjną nie wyraził prokurator.

Policja złożyła wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób, a sąd zgodził się na kontrolę wobec 5594 osób; odmówił wobec 41 osób, a wobec 189 osób prokurator nie wyraził zgody.

Źandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, ABW, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, CBA (czyli pozostałe służby mające prawo stosować techniki operacyjne) wnioskowały o podsłuch łącznie wobec 1129 osób.

Tyle dane oficjalne przedłożone przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta marszałkom Sejmu i Senatu. Często można jednak usłyszeć lub przeczytać o różnych nieprawidłowościach. Skala inwigilacji nie jest do końca znana. Służby do tego uprawnione utrzymują wszystko w wielkiej tajemnicy./BK/

Na podstawie: RMF24

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40329 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]