Gdzie są buława i szabla Rydza-Śmigłego?

Aktualizacja: 2011-07-2 10:28 am

Kombatanci i piłusdczycy wyrażają zaniepokojenie losem narodowych pamiątek

To pytanie często zadają krakowskim środowiskom niepodległościowym kombatanci i piłusdczycy z całej Polski. Niestety, nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, podzielamy natomiast troskę tych, którzy wyrażają zaniepokojenie losem narodowych pamiątek, wypożyczonych w latach 90. ubiegłego stulecia przez Związek Legionistów Polskich z jasnogórskiego sanktuarium maryjnego i nie oddanych tam w terminie umówionym z kustoszem zbiorów, ojcem pułkownikiem Janem Golonką, o czym informuje napis w pustej gablocie po obu eksponatach.

Sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądowym, na mocy którego oskarżony o zawłaszczenie buławy i szabli Krystian Waksmundzki skazany został na dwa lata pozbawienia wolności. Odsiedział rok, ponieważ prezydent Aleksander Kwaśniewski ułaskawił go warunkowo od dalszego odbywania kary. Pamiątki nie wróciły jednak na swoje miejsce, co budzi zrozumiały niepokój o to, gdzie się obecnie znajdują i w jakim są stanie.

Z tego powodu Rada Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie upoważniła mnie na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu, abym zwrócił się – za pośrednictwem mediów – z tym samym tytułowym pytaniem, jakie wciąż zadają nam przedstawiciele organizacji patriotycznych, do wszystkich, którzy mają jakąś wiedzę w przedmiotowej sprawie, aby zechcieli sią z nią podzielić. Czas już bowiem najwyższy, aby buława i szabla marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego znalazły się z powrotem w klasztorze ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Z poważaniem
dr Jerzy Bukowski hm
rzecznik POKiN

KOMENTARZ BIBUŁY: Co w tej sprawie zrobił kustosz – ojciec pułkownik Jan Golonka? Czy interweniował? Dlaczego tak długo był bierny? Czy zabrakło Mu konsekwencji i determinacji w odzyskanie tych pamiątek? Wszak do tej pory wypożyczone narodowe pamiątki nie wróciły na swoje. Chętnie poznamy stanowisko Ojca Kustosza.

(MM)

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=40188 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]