Aktualizacja strony została wstrzymana

Litwa: Sejm zatwierdził odszkodowania za mienie zagrabione Żydom

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Litwa wypłaci litewskim Żydom 128 mln litów (147 mln złotych) rekompensaty za majątek zagrabiony w czasie drugiej wojny światowej i w okresie radzieckim – zadecydował we wtorek litewski Sejm.

[…] Cały tekst dostępny w materiale źródłowym

PAP

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Przedsiębiorstwo Holokaustu dopięło więc swego na Litwie, teraz wydaje się kolej na wzmożenie nacisków na Polskę. Należy przy tym po raz kolejny podkreślić, że nie chodzi tu o zwrot majątku prawowitym właścicielom żydowskim – bo ta opcja była i jest dostępna w sądach, po uprzednim przedstawieniu stosownych dokumentów poświadczających własność – lecz chodzi o zwykłe wyłudzenie pieniędzy przez grupy żydowskie uzurpujące sobie zbiorowe prawo do „mienia żydowskiego”. Te grupy żydowskie, skupione wokół organizacji typu Światowy Związek Żydów, a które działacz żydowski, prof. Norman Finkelstein określił jasno określeniem „Przedsiębiorstwa Holokaustu”, trudnią się szantażem politycznym, zastraszaniem, nielegalnym lobbowaniem i zwykłym przekupstwem celem wyłudzenia pieniędzy na swoje prywatne cele. Tego typu przestępcza działalność w normalnie funkcjonujących systemach międzynarodowych byłaby natychmiast obiektem zainteresowania organów śledczych i wymiaru sprawiedliwości. Niestety, te sama siły korumpują i destabilizują układy polityczne w innych krajach, przyczyniając się do swobodnego działania różnego rodzaju organizacji przestępczych.

 


 

Za: Kurier Wileński (22 cze 2011) | http://kurierwilenski.lt/2011/06/22/litwa-sejm-zatwierdzil-odszkodowania-za-mienie-zagrabione-zydom | Litwa | Sejm zatwierdził odszkodowania za mienie zagrabione Å»ydom

Skip to content