Fuzja giełdy amerykańskiej i niemieckiej – kolejny krok do światowego rządu!

Operator niemieckiej giełdy Deutsche Boerse oraz amerykański nadzorca giełdy nowojorskiej NYSE Euronext, planują dokonanie fuzji giełd, co utworzyłoby największą tego typu grupę giełdową na świecie. Ta zdawkowa informacja jest przeciekiem z poniedziałkowego wydania niemieckiego tygodnika Der Spiegel.

„Fuzja taka ma sens” – komentuje niemiecki analityk giełdy, Wolfgang Gerke – „Umożliwiłoby to bardziej globalne prowadzenie transakcji oraz większą płynność.”

Aby dokonać tej fuzji, planuje się utworzenie nowej firmy z siedzibą w Holandii, która „zaoferowałaby” właścicielom akcji firmy Deutsche Boearse sprzedaż akcji. Następnym krokiem byłaby fuzja NYSE z amerykańskim oddziałem Deutsche Boerse.  – stwierdza Der Siegel, który dotarł do 'wewnętrznych dokumentów’ szefa niemieckiej giełdy, Reto Francioni.

„Nie mamy żadnych oświadczeń i zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami nie komentujemy tych spekulacji” – stwierdził Deutsche Boerse, jednak dodał, że „Nieustannie rozpatrujemy wiele różnych opcji mogących zwiększyć wartość naszej firmy”.

Deutsche Boerse nadzoruje giełdę we Frankfurcie oraz giełdę derywatyw Eurex. Amerykański odpowiednik nadzorowany jest przez instytucję o nazwie „NYSE Euronext N.V.”, będącą całkowicie elektroniczną giełdą międzynarodową z siedzibą w Paryżu i nadzorującą giełdy w Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Portugalii i Wielkiej Brytanii.


Utworzenie wspólnej giełdy może być odczytywane jako kolejny krok na drodze do ustanowienie tzw. Nowego Światowego Ładu (New World Order), cechującego się jednym bankiem centralnym, jednym rządem, wspólnymi siłami bezpieczeństwa, wymiarem sprawiedliwości. Krytycy wskazują na realizowanie się kolejnych etapów globalizacyjnych celów światowej masonerii.


Na podstawie: Reuters


Skip to content