Wolność mediów według standardów Unii Europejskiej – oświadczenie MSZ Białorusi

Aktualizacja: 2011-06-10 11:08 am

Komunikat Prasowy

Komentarz Rzecznika MSZ Białorusi w związku z zakazem udziału białoruskich dziennikarzy w konferencji OBWE

7-8 czerwca w Wilnie odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa dziennikarzy w regionie OBWE. Na zaproszenie Ministra spraw zagranicznych Litwy w konferencji mieli uczestniczyć przedstawiciele Białoruskiego Związku Dziennikarzy. Jednak z powodu sankcji UE wobec Białorusi białoruskim dziennikarzom odmówiono wiz. Sytuację skomentował Rzecznik MSZ Białorusi Andrej Sawinych:

„Konferencję w Wilnie zapowiadano jako ważne przedsięwzięcie w celu wzmocnienia wolności mediów, zapewnienia praw i bezpieczeństwa dziennikarzy.

Zaproszenie dla białoruskich przedstawicieli podpisał Przewodniczący OBWE, Minister spraw zagranicznych Litwy oraz Przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie kraje, na których terytorium znajdują się kwatery organizacji międzynarodowych, zobowiązały się do zapewnienia swobodnego dostępu na swoim terytorium dla narodowych delegacji. W danym wypadku takie ograniczenia łamią międzyrządowe porozumienia.

Takim czynem, Unia Europejska otwarcie zademonstrowała lekceważenie swoich międzynarodowych zobowiązań.

Wprawia rónież w zdumienie „niepewność” Przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów, Duni Mijatowić, która pod różnymi pretekstami próbuje zrezygnować z oceny danej sytuacji. To potwierdza jej polityczne zaangażowanie i całkowicie dyskredytuje jej rolę jako niezależnego arbitra, do której ona pretenduje.

Wszystkie te działania są kolejnym przejawem „podwójnych standardów”. Nasi europejscy partnerzy pod standardowymi hasłami ukrywają swoje pragnienie występowania w roli dyrektywnych mentorów, pozostawiając Białorusi rolę pokornego i posłusznego ucznia. Szczerze ich dziwi i, jak się wydaje, irytuje pryncypialna gotowość Białorusi do prowadzenia dialogu wyłącznie na zasadzie równości i uwzględniania interesów wszystkich stron. Rezygnują oni z postawienia swoich interesów na jednym poziomie z interesami Białorusi.

Jak się wydaje, właśnie ten czynnik jest podstawową „irytacją” w stosunkach naszego kraju z Zachodem. Proklamując równość narodowości i praw człowieka, zachodni politycy w rzeczywistości postawili swoje interesy i ambicje znacznie wyżej od wszystkiego, w tym od zdrowego rozsądku”.

Służba Prasowa Ambasady

02-952 Warszawa,  ul. Wiertnicza 58,  tel. (22) 742 09 71, fax. (48 22) 742 09 80
www.poland.belembassy.org, poland@belembassy.org

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=39210 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]