Szkocja: Bojkot doprowadził do zamknięcia izraelskiej firmy naruszającej umowy międzynarodowe

Polityczny ruch Gush Shalom działający w Izraelu i domagający się pokoju pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem, przywrócenia granic Izraela sprzed 1967 roku i ustanowienia miasta Jerozolimy jako wspólnej stolicy Państwa Palestyńskiego i Izraela, donosi że wśród mieszkańców Szkocji wzbiera złość na działalność izraelskiej firmy Mayonat Eden (znanej jako Mei Eden) i posiadającej swoje magazyny w Edynburgu.

Raport mówi, że wobec protestów i skutecznej kampanii przeciwko produktom izraelskiej firmie oskarżanej o używanie do produkcji swoich wyrobów, wody pochodzącej ze Wzgórz Golan, wiele brytyjskich uniwersytetów, związków zawodowych, lokalnych władz oraz wielka firma spedycyjna Caledonian McBryan, zerwały kontrakty z firmą Eden Springs, brytyjskim oddziałem firmy Maynoat Eden. Korzystanie z wody pochodzącej z okupowanych terenów jest sprzeczne z międzynarodową konwencją w Hadze.

Przedstawiciel izraelskiej firmy zaprzecza tym doniesieniom, jednak dodaje, że „Nawet jeśli [te doniesienia są prawdziwe], to nie znajdujemy związków pomiędzy tymi ekstremistycznymi działaniami a kilkoma klientami, którzy zaprzestali korzystania z naszych usług. Nasza firma nie zamknęła żadnych ze swoich magazynów w Szkocji. Wprost przeciwnie: rozważamy rozszerzenie naszych operacji w Anglii i Szkocji.”


Na podstawie: HaaretzSkip to content