Think-tank Platformy: Szczecin niedostatecznie skupia się na “odkrywaniu wspaniałych wielkomiejskich tradycji Stettin”

Aktualizacja: 2011-05-28 10:01 pm

“Rzeczpospolita” opisuje raport Instytutu Obywatelskiego – oficjalnie afiliowanego przy Platformie Obywatelskiej – nt. polskich miast.

Raport – jak pisze “Rz” – powstał w oparciu o rozmowy, jakie socjologowie: Paweł Kubicki (autor raportu) i Marcin Galent, przeprowadzili w latach 2008 – 2010 z liderami opinii, wśród których znaleźli się urzędnicy, aktywiści miejscy, animatorzy i twórcy kultury, dziennikarze i blogerzy. Dokument zatytułowany “Nowi mieszczanie w nowej Polsce”dziś trafił do rąk posłów PO, ma też zostać opublikowany na stronie internetowej Instytutu.

– To próba zdiagnozowania i przyjrzenia się polskim miastom, ich rozwojowi, kształtowaniu się ich tożsamości. To przecież miasta odgrywają kluczową rolę w procesie modernizacyjnym naszego kraju – podkreśla Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego.

Wnioski wykreowane przez autorów jednak przerażają. Zacytujmy “Rzeczpospolitą”:

Raport chwali nową tożsamość Wrocławia, a jako jedną z głównych jego zalet pokazuje odwoływanie się do niemieckiej przeszłości. Tego – zdaniem autora – brakuje z kolei Szczecinowi, który niedostatecznie skupia się na “odkrywaniu wspaniałych wielkomiejskich tradycji Stettin”. M. in. dlatego to Wrocław jest przykładem miasta nowoczesnego, które “tak samo jak Warszawa mogło się kreować na miasto męczenników, cierpienia i roszczeń”, ale wybrało wizerunek “bardziej twórczy, aktywny, obywatelski”.

O Wrocławiu:

Badani opowiadają, że nie słuchają Radia Maryja, są tolerancyjni, a “antyniemieckie hasła Kaczyńskich tu raczej nie znajdują odzewu”. Bardziej niż Polakami i Niemcami czują się wrocławianami. “Wrocław jest mieszczański, przecież raptem 70 lat temu BYLIŚMY jedną ze stolic Rzeszy” – tak raport cytuje jednego z badanych.

Jest też o Polsce wiernej wartościom, np. o Podkarpaciu – oczywiście negatywnie:

Jako pozytywne wyjątki wymienia się Rzeszów i Stalową Wolę, których prezydenci “wyłamują się z katolicko-konserwatywnych stereotypów”. W jaki sposób? Wchodząc w konflikty z Kościołem, co ma być jedną z przyczyn ich sukcesu, bo rządzą już trzecią kadencję – dowiadujemy się z dokumentu.

Pilnujmy Polski, naprawdę.

Sil

Za: wPolityce (2011-05-18) -- [Org. tytuł: « Think-tank Platformy: Szczecin niedostatecznie skupia się na "odkrywaniu wspaniałych wielkomiejskich tradycji Stettin"»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=38616 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]