Wspomnienie błogosławionego Bronisława Komorowskiego

Aktualizacja: 2011-05-25 1:12 pm

25 maja 1889 roku przyszedł na świat Bronisław Komorowski – błogosławiony Kościoła katolickiego, żarliwy patriota, działacz ruchu narodowego oraz duszpasterz Polaków w Gdańsku. Zamordowany przez Niemców w 1940 roku jest dla nas wspaniałym przykładem człowieka gotowego pracować i ginąć dla Narodu.

Ks. Bronisław Komorowski urodził się w Barłożnie. W 1910 złożył egzamin maturalny w gimnazjum w Chełmnie. Już w czasach szkolnych wykazywał przywiązanie do tradycji patriotycznych i narodowych. Za wzór do naśladowania obrał sobie dwóch krewnych swego ojczyma, księży i gorących patriotów: Jakuba Fankidejskiego i Feliksa Bolta. Po ukończeniu w 1914 roku Seminarium Duchownego w Pelplinie, początkowo służył w parafii w Łęgowie, jednak już 1 maja 1915 roku został przeniesiony do parafii pw. świętego Mikołaja w Gdańsku.

Podjął oprócz działalności duszpasterskiej również społeczno-polityczną wśród mieszkających tu Polaków. Na katechezach uczył dzieci historii i języka polskiego. Od 1919 kazania wygłaszał już tylko po polsku. W 1924 roku dzięki jego staraniom pozyskano dawny budynek wojskowy, który przebudowano na kościół św. Stanisława Biskupa. Świątynia ta stała się centrum polskości w Wolnym Mieście Gdańsku. Ksiądz Bronisław był działaczem polskich organizacji, starał się rozwiązywać powstające między nimi spory. W latach 1933-34 był jedynym polskim przedstawicielem w Radzie Miasta. 10 października 1937 biskup gdański Edward O’Rourke powołuje ks. Bronisława na proboszcza polskiej parafii personalnej. Po trzech dniach pod presją nazistów decyzja ta zostaje zawieszona. Biskup O’Rourke na znak protestu rezygnuje ze swej funkcji. Jego następca, uległy wobec władz niemieckich, cofa zgodę na utworzenie polskich parafii.

1 września ksiądz Bronisław Komorowski został aresztowany. Tymczasowo osadzony w gmachu Victoriaschule był okrutnie bity, podobnie jak liczni współwięźniowie. Wkrótce przewieziono go do obozu w Stutthofie. Był torturowany, by wymusić zeznania o ukrywaniu broni w polskim kościele. W Niedzielę Palmową 1940 roku wraz z innymi wybitnymi przedstawicielami gdańskiej Polonii znalazł się w kompanii karnej. Więźniowie ci byli bici, szykanowani jeszcze okrutniej niż pozostali. Ksiądz Komorowski został zamordowany wraz z towarzyszami niedoli w Wielki Piątek 22 marca. Po wojnie ekshumowano ich ciała i złożono na cmentarzu w Gdańsku.

W 1999 papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 polskich męczenników II wojny światowej, znalazł się wśród nich ksiądz Bronisław Komorowski. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 12 czerwca. Pomódlmy się za wstawiennictwem ks. Bronisława w tym dniu, a także dziś, w rocznicę jego urodzin, o Wielką Polskę.

Mateusz Zbróg

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=38432 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]