Wspomnienie błogosławionego Bronisława Komorowskiego

25 maja 1889 roku przyszedł na świat Bronisław Komorowski – błogosławiony Kościoła katolickiego, żarliwy patriota, działacz ruchu narodowego oraz duszpasterz Polaków w Gdańsku. Zamordowany przez Niemców w 1940 roku jest dla nas wspaniałym przykładem człowieka gotowego pracować i ginąć dla Narodu.

Ks. Bronisław Komorowski urodził się w Barłożnie. W 1910 złożył egzamin maturalny w gimnazjum w Chełmnie. Już w czasach szkolnych wykazywał przywiązanie do tradycji patriotycznych i narodowych. Za wzór do naśladowania obrał sobie dwóch krewnych swego ojczyma, księży i gorących patriotów: Jakuba Fankidejskiego i Feliksa Bolta. Po ukończeniu w 1914 roku Seminarium Duchownego w Pelplinie, początkowo służył w parafii w Łęgowie, jednak już 1 maja 1915 roku został przeniesiony do parafii pw. świętego Mikołaja w Gdańsku.

Podjął oprócz działalności duszpasterskiej również społeczno-polityczną wśród mieszkających tu Polaków. Na katechezach uczył dzieci historii i języka polskiego. Od 1919 kazania wygłaszał już tylko po polsku. W 1924 roku dzięki jego staraniom pozyskano dawny budynek wojskowy, który przebudowano na kościół św. Stanisława Biskupa. Świątynia ta stała się centrum polskości w Wolnym Mieście Gdańsku. Ksiądz Bronisław był działaczem polskich organizacji, starał się rozwiązywać powstające między nimi spory. W latach 1933-34 był jedynym polskim przedstawicielem w Radzie Miasta. 10 października 1937 biskup gdański Edward O’Rourke powołuje ks. Bronisława na proboszcza polskiej parafii personalnej. Po trzech dniach pod presją nazistów decyzja ta zostaje zawieszona. Biskup O’Rourke na znak protestu rezygnuje ze swej funkcji. Jego następca, uległy wobec władz niemieckich, cofa zgodę na utworzenie polskich parafii.

1 września ksiądz Bronisław Komorowski został aresztowany. Tymczasowo osadzony w gmachu Victoriaschule był okrutnie bity, podobnie jak liczni współwięźniowie. Wkrótce przewieziono go do obozu w Stutthofie. Był torturowany, by wymusić zeznania o ukrywaniu broni w polskim kościele. W Niedzielę Palmową 1940 roku wraz z innymi wybitnymi przedstawicielami gdańskiej Polonii znalazł się w kompanii karnej. Więźniowie ci byli bici, szykanowani jeszcze okrutniej niż pozostali. Ksiądz Komorowski został zamordowany wraz z towarzyszami niedoli w Wielki Piątek 22 marca. Po wojnie ekshumowano ich ciała i złożono na cmentarzu w Gdańsku.

W 1999 papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 polskich męczenników II wojny światowej, znalazł się wśród nich ksiądz Bronisław Komorowski. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 12 czerwca. Pomódlmy się za wstawiennictwem ks. Bronisława w tym dniu, a także dziś, w rocznicę jego urodzin, o Wielką Polskę.

Mateusz Zbróg

Za: narodowiec.net (Maj 25, 2011 ) | http://narodowcy.net/wspomnienie-blogoslawionego-bronislawa-komorowskiego/2011/05/25/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content