Białoruś: Psychologowie będą zniechęcać do aborcji

Na każde 100 porodów przypada 38 aborcji. To ciągle jeden z najgorszych wskaźników na świecie. Białoruskie Ministerstwo Zdrowia oraz organizacje związane z Kościołami różnych wyznań rozpoczynają w Mińsku realizację projektu, którego celem będzie zmniejszenie liczby aborcji.

Jak powiedział dziennikarzom Alexander Barsukov z Departamentu Matki i Dziecka, w sześciu przychodniach dla kobiet w ciąży rozpoczną dyżury psychologowie. Specjaliści będą odpowiednio przygotowani do rozmów kobietami, które chcą poddać się aborcji. Celem rozmowy będzie odwiedzenie pacjentki od przerwania ciąży i wskazanie jej innych możliwości radzenia sobie w trudnej sytuacji.

„Czasami kobieta staje przed dramatycznym wyborem z powodu trudnych okoliczności życiowych. Na przykład, nie może uzyskać żadnego wsparcia ze strony ojca dziecka. Wtedy potrzebuje fachowej pomocy innych” – wyjaśniał minister Barsukov.

Według ekspertów, również personel pielęgniarski potrzebuje właściwego przeszkolenia w zakresie psychologii komunikacji, szczególnie w odniesieniu do praktycznego wymiaru komunikowania się z kobietami stojącymi przed dylematem „urodzić, czy nie”.

„Poradnictwo psychologiczne będzie prowadzone tak, aby – unikając jakiejkolwiek presji – przedstawić kobiecie podstawowe informacje o negatywnym wpływie aborcji na jej zdrowie” – przybliżał ideę programu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

„Jeśli chociaż 20 proc. kobiet, rozważających decyzję o aborcji, zdecyduje się na urodzenie dziecka, będzie to już wielkie osiągnięcie i znaczny wkład w politykę ludnościową na rzecz zwiększenia liczby urodzeń” – zapewniał białoruski minister.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie „Telegraf” – 11.05.2011 r. via SPUC – 12.05.2011 r.]

Za: HLI-Polska (2011/5/25 ) | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1663 | HLI News : Białoruś: Psychologowie będÄ… zniechęcać do aborcji

Skip to content