Zaczynają się ataki na gaz łupkowy

„Kraj mógł być możny i bogaty. Nie użyliśmy daru natury.” – takimi słowami podsumował rozbiory Polski Tadeusz Czacki, członek Komisji Kruszcowej, pierwszej w świecie służby geologicznej. Czy już niedługo będziemy go co chwilę cytować?

Ostatnio dwóch czeskich ekspertów ds. bezpieczeństwa stwierdziło, iż odkrycie złóż gazu łupkowego w Polsce stanie się przyczyną wielkich rozgrywek szpiegowskich. Według wstępnych raportów amerykańskich w naszym kraju jest przynajmniej 5,3 bln metrów sześciennych możliwego do eksploatacji gazu łupkowego. Taka ilość może zaspokoić polskie potrzeby na gaz na najbliższe 300 lat. Fakt ten jest alarmem dla Rosji. Dla Kremla bowiem surowce to nie tylko zarobek, ale również broń polityczna, służąca do uzależniania dostawców. Długo można by wymieniać działania rosyjskie w rodzaju przerywania dostaw dla „niepokornych”.

Dla Polski kwestia pozyskiwania gazu z niekonwencjonalnych źródeł jest sprawą niesamowicie ważną. Potwierdzeniem, że złoża te da się efektywnie eksploatować niech będzie fakt, iż Amerykanie planują zwiększać procentowy udział gazu łupkowego w ogólnym wydobyciu. Jest to spowodowane głównie wielkimi zasobami tego gazu. W naszym przypadku dochodzi również kwestia budowanych obecnie rurociągów, które omijają nasz kraj. Jak ważki jest to temat, pokazuje nam mająca odbyć się za kilka dni wizyta prezydenta Obamy w Warszawie. Wcześniej omijał nasz kraj, jak tylko mógł. Po raporcie mówiącym o olbrzymich zasobach gazu w Polsce nagle znalazł nieco czasu, by zajrzeć nad Wisłę…

Czescy eksperci zwracają uwagę na jedno, bardzo ciekawe zagadnienie. Według nich Rosja jest bardzo ostrożna w swych działaniach, nie chce stosować nacisków itp. metod. Czesi wskazują na podwyższoną aktywność ekologów w czasie, gdy prowadzone były rozmowy o rozmieszczeniu w Polsce i Republice Czeskiej elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Podobnie dzieje się teraz. W polskich mediach już pojawiają się głosy, że jedna z metod pozyskiwania gazu – szczelinowa – jest ogromnym zagrożeniem dla przyrody. Kampania propagandowa zatem już się zaczęła, możemy spodziewać się najgorszego. Przedstawiciele PGNiG zaczynają się obawiać, czy nie zostanie wprowadzony zakaz wydobywania gazu z pokładów niekonwencjonalnych w całej Unii Europejskiej. We Francji, w której odkryto drugie co do wielkości zasoby gazu łupkowego (zaraz za polskimi) Zgromadzenie Narodowe zakazało wydobycia ze względów ekologicznych. Czy w Polsce uda się zahamować to szaleństwo?

Mateusz Zbróg

Za: narodowcy.net | http://narodowcy.net/zaczynaja-sie-ataki-na-gaz-lupkowy/2011/05/24/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content