Komunia św. na rękę w wydaniu polskim…

Aktualizacja: 2006-05-26 12:00 am

Minął zaledwie rok od momentu gdy Prymas Polski kard. Józef Glemp zezwolił na udzielanie Komunii św. na rękę, a zwyczaj ten rozprzestrzenia się w Polsce w zastraszającym tempie. Szczególną okazją do rozpowszechnienia tego okropnego sposobu przyjmowania Chrystusa stała się wizyta Benedykta XVI.

Jedno z ostatnich zdjęć (zamieszczone poniżej) pokazuje, iż nie tylko tempo rozpowszechniania jest zawrotne, ale i sposób – brak jakiegokolwiek szacunku – jest przerażający i wykracza nawet poza codzienność znaną z innych krajów.

Prymas Glemp będzie upamiętniony w historii szczególnie za tę decyzję i odpowiedzialny za – nieuchronną w takim sposobie przyjmowania Komunii św. – profanację Chrystusa.

 

Photo source: http://m.onet.pl/_m/14c3dd0975b9513c40a5257110569501,8,1.jpg

 

CZYTAJ:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=381 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]