Komunia św. na rękę w wydaniu polskim…

Minął zaledwie rok od momentu gdy Prymas Polski kard. Józef Glemp zezwolił na udzielanie Komunii św. na rękę, a zwyczaj ten rozprzestrzenia się w Polsce w zastraszającym tempie. Szczególną okazją do rozpowszechnienia tego okropnego sposobu przyjmowania Chrystusa stała się wizyta Benedykta XVI.

Jedno z ostatnich zdjęć (zamieszczone poniżej) pokazuje, iż nie tylko tempo rozpowszechniania jest zawrotne, ale i sposób – brak jakiegokolwiek szacunku – jest przerażający i wykracza nawet poza codzienność znaną z innych krajów.

Prymas Glemp będzie upamiętniony w historii szczególnie za tę decyzję i odpowiedzialny za – nieuchronną w takim sposobie przyjmowania Komunii św. – profanację Chrystusa.

 

Photo source: http://m.onet.pl/_m/14c3dd0975b9513c40a5257110569501,8,1.jpg

 

CZYTAJ:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content