Nowe „prawo człowieka” – zabijanie niemowląt

Czy współczesne rozumienie „prawa człowieka” w praktyce lekarskiej narusza rzeczywiste prawa człowieka?

Opinia publiczna krajów wysoko rozwiniętych z niepokojem obserwuje rosnącą w środowisku medycznym akceptację zatrzymania lub niepodejmowania reanimacji, resuscytacji i innych działań ratujących życie noworodków w oparciu o wątpliwe kryteria „jakości życia” i „najlepiej pojętego dobra”. W niektórych krajach, w przypadku np. starczej demencji, pacjenci nie są odżywiani, pojeni, leczeni – stają się „niewidzialni” dla systemu opieki zdrowotnej

Etyka medycyny i bioetyka przyjęły „tragiczną i merkantylną wizję życia ludzkiego”, a prawa człowieka interpretują tak, że poszczególne życie „może zostać uznane za niedopuszczalne”.

Opublikowane w czasopiśmie „Journal of the American Medical Association” wyniki badań ankietowych ujawniają, że wysoki odsetek lekarzy uważa, iż w przypadku niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej, śmierć jest lepsza od życia.

Poruszający artykuł na temat lekarskiego zaniechania służby życiu napisał Carlo V. Bellieni, neonatolog i bioetyk, ordynator oddziału intensywnej terapii noworodków, członek Komisji Etycznej Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Sieneńskiego, Włoskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Papieskiej Akademii Źycia.

Lektura tekstu „Erozja praw człowieka. Kiedy medycyna odmawia leczenia noworodków” uświadamia nam, że w wielu krajach, szczególnie tych o najwyższym standardzie życia, w procedurach postępowania lekarskiego odzwierciedla się nie tylko „dewaluacja życia płodu, ale także systematyczne ograniczanie praw tych dzieci, które już się urodziły”.

Bellieni napisał, że nowe, „merkantylne” standardy etyczne, bazujące na zasadach materializmu i utylitaryzmu, prowadzące wprost do praktykowania eugeniki, są coraz bardziej widoczne w kryteriach stosowanych przez lekarzy w podejmowaniu decyzji o ratowaniu albo nie chorych noworodków. Dla niego, jako dla lekarza, zdumiewające jest zjawisko powszechnej akceptacji owych „eugenicznych” procedur medycznych w środowisku medycznym.

W efekcie, pisze dalej Carlo Bellieni, dochodzi do „przedłużenia prawa do aborcji na czas po urodzeniu dziecka, z tą tylko różnicą, że w przypadku noworodków, śmierć nie jest zadawana bezpośrednio, ale zawiesza się opiekę medyczną nad dzieckiem, co prowadzi do tego samego skutku, do zgonu noworodka”.

Najnowsze badania ujawniają, że lekarze w wielu krajach zachodnich rutynowo odmawiają ratowania życia noworodków. „Wystarczy zajrzeć do piśmiennictwa naukowego, aby przekonać się, jak bardzo zostały ograniczone prawa dzieci do opieki medycznej w porównaniu do praw, z których korzystają dorośli”.

W naszych czasach, stwierdza Bellieni: „dużo się mówi o prawach dzieci, ale to tylko czcze słowa, bo w rzeczywistości [lekarze są] gotowi przymknąć oczy na te prawa, gdy dziecko nie odpowiada ideałowi lub oczekiwaniom”.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów LifeSiteNews (H.White) – 09.05.2011 r.]
Materiał źródłowy:
Carlo V. Bellieni, „L’erosione dei diritti umani. Quando la medicina nega le cure ai neonati”, w: „L’Osservatore Romano” – 06.05.2011 r.

Za: HLI-Polska (2011/5/17) | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1658 | HLI News : Nowe "prawo człowieka" - zabijanie niemowlÄ…t (!)

Skip to content