Kolejne uzdrowienia w Lourdes

Międzynarodowy Komitet Medyczny z Lourdes ogłosił kolejnych pięć przypadków cudownych uzdrowień po odbyciu pielgrzymki do sanktuarium.

Wiele przestudiowanych od 2004 roku dossier, pozwoliło dwudziestu członkom komitetu wyselekcjonować pięć przypadków osób między 40 a 69 rokiem życia dotkniętych różnymi chorobami. – Przypadki te są przedmiotem dogłębnej diagnostyki. Uzdrowieniom tym ewidentnie towarzyszyły zmiany duchowe – zaznaczył prof. François-Bernard Michel, przewodniczący komitetu.

Przypadki cudownych uzdrowień muszą spełniać cztery kryteria:

– obserwacji klinicznej

– zbadania dossier przez ekspertów międzynarodowych

– cudownych zmian towarzyszących ewolucji choroby

– prawdziwej drogi wiary – potrzebanej, by uzdrowienie nazwać cudownym


Jeden z przypadków dotyczy 40-letniej obecnie kobiety, która od kwietnia 1993 roku była dotknięta jednym z rodzajów sklerozy. Kobieta, choć niewierząca, dała się namówić przyjaciółce na pielgrzymkę do Lourdes. 20 maja podczas pielgrzymki poddała się kąpieli oczyszczającej i symptomy chorobowe zniknęły – podał dziś Międzynarodowy Komitet Medyczny.

MaRo

Za: Fronda.pl

Skip to content