Ubój rytualny w UE – okrucieństwo nadal pod ochroną

Nowe propozycje unijnych prawodawców odchodzą od prób oznakowywania mięsa z rytualnie ubijanych zwierząt jako „halal” (rytualny ubój muzułmański) czy „szechita” (żydowski ubój koszerny), aby uniknąć posądzenia o obrazę religijną, natomiast kierują się w stronę wersji: „Mięso ze zwierząt nie ogłuszanych przed ubojem”.

Członkowie komitetu ds. żywności Parlamentu Europejskiego przegłosowali przejrzyste oznakowywanie, tak by konsumenci mogli widzieć, czy zwierzęta były ogłuszane przed ubiciem, czy nie.

Rzecznik brytyjskiego Royal Society for the Prevention of the Cruelty to Animals, (RSPCA, Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt) David Bowles z radością przyjął ich decyzję. „Mamy nadzieję, że wszystkie kraje w Europie zaakceptują te przepisy – powiedział. – W chwili obecnej możemy zadecydować, czy chcemy jeść jaja z chodowli klatkowej lub z wolnego wybiegu, ale nie wiemy, jak ubito kurczaki. Powinno się nas informować, czy zwierzęta były ogłuszane przed ubiciem, ponieważ na razie nie wiemy, jakie mięso spożywamy.”

Spodziwany jest sprzeciw wobec tej propozycji rządów narodowych, zaniepokojonych tym, że ta sprawa jest zbyt kontrowersyjna, aby włączać ją w unijne regulacje dotyczące oznakowywania żywności. „To zbyt wrażliwa sprawa społeczna, aby mogła stanowić dodatek do przepisów o oznakowaniu żywności”- powiedział jeden z dyplomatów unijnych.

Ubijanie zwierząt bez wcześniejszego ich ogłuszenia jest legalne zgodnie z prawami dotyczącymi wolności wyznania w większości krajów UE, pomimo praw ochrony zwierząt, które generalnie zabraniają tego, jako „niemożliwego do zaakceptowania poziomu cierpienia i bólu”. Sprawa stała się problemem z powodu wciąż niewielkiej, ale rosnącej liczby rzeźników muzułmańskich i żydowskich, którzy zgodnie z tradycją halal i szechity podrzynają gardła przytomnym zwierzętom.

Jim Paice, minister żywności i rolnictwa, już wcześniej zasygnalizował, że rząd mógłby wziąć pod uwagę oznakowywanie mięsa z nieogłuszanych zwierząt, dopóki pozostawałoby to sprawą „ochrony praw zwierząt, a nie religii”. Jednak brytyjscy politycy zasygnalizowali, że rząd nie poprze ostatniego pomysłu Parlamentu Europejskiego. „Wielka Brytania uznaje, że konsumenci powinni mieć prawo do informacji o tym, jak ubijane były zwierzęta, ale uważa też, iż te przepisy żywnościowe nie są najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu” – powiedział rzecznik rządu. „Uważamy, że dyskusja o sprawie ogłuszania zwierząt i konieczności opisywania tego powinna być w najlepszym wypadku prowadzona w kontekście ochrony praw zwierząt, tak jak propozycja Komisji o ogólnoeuropejskiej metodzie oznakowywania żywności z uwzględnieniem warunków, w jakich hoduje się zwierzęta, przygotowywanej na przyszły rok.”

Kluczowym aspektem uboju halal jest to, że zwierzę musi być żywe i zdrowe, kiedy jest ubijane oraz musi zostać zabite przez muzułmanina. W momencie rozcinania każdego zwierzęcia konieczne jest wymówienie imienia Allaha, a następnie krew powinna zostać spuszczona. W przypadku szechity (uboju koszernego) zwierzę również musi być żywe i zdrowe, a z ciała spuszczona krew, ale musi ono zostać ubite przez żydowskiego rzeźnika, nazywanego szojchetem.
Struan Stevenson, szkocki konserwatysta i eurodeputowany, przedstawił poprawkę do „prawa do informacji” o rytualnie ubijanych zwierzętach jako część pakietu unijnych praw o oznakowywaniu żywności, skoncentrowanych głównie na kwestiach składników danych produktów i zdrowia. Wycofał się jednak z propozycji oznakowywania mięsa słowami „halal” czy „szechita”, ponieważ większość mięsa ubijanego na potrzeby konsumpcji muzułmańskiej tak naprawdę była ogłuszana, co komplikuje sprawę.

Pomimo próby wyłączenia bezpośrednich odniesień religijnych w tym oznakowaniu, organizacje żydowskie sprzeciwiły się tej propozycji, które są ich zdaniem „dwudziestopierwszowiecznym ekwiwalentem żółtej gwiazdy, ale na naszym jedzeniu.” „Jesteśmy za przejrzystym oznakowaniem, ale opisujmy wszystko. Nie wytykajmy palcem tylko nas”- powiedział Szymon Cohen z angielskiej szechity. „Kiedy jesteśmy w supermarkecie, to w porządku, miejmy jakiś napis mówiący, że zwierzę nie zostało ogłuszone przed ubiciem, ale miejmy w takim razie również napis, iż zwierzę zostało zagazowane albo porażone prądem.”(pj)

Tłumaczenie Veronica Franco na podstawie http://www.telegraph.co.uk

Za: EuroIslam.pl (28 Kwiecien 2011) | http://www.euroislam.pl/index.php/2011/04/uboj-rytualny-w-ue-okrucienstwo-nadal-pod-ochrona/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content