Muzeum historii Europy bez historii Polski

Tvp.info dotarł do dokumentu koncepcyjnego instytucji, która ma być wspólnym dla całej UE muzeum historii Europy. Jak podał serwis – „w założeniach pominięto wiele elementów historii Polski” (szkoda, że redaktorów nie oburzył sam pomysł marnowania publicznych pieniędzy…)

Koncepcyjny dokument planowanej instytucji opracowało dziewięciu historyków, na których czele stał Niemiec, profesor Hans Walter Heter. Decyzja o powołaniu muzeum ma zapaść już w grudniu.

W projekcie mowa na przykład o potędze militarnej Prus i Rosji ale nie ma nawet wzmianki na temat zaborów. Nie wspomina się o konfliktach polsko-krzyżackich ani o bitwie pod Grunwaldem. W części dotyczącej historii II wojny światowej jest mowa o tym, że „hitlerowska okupacja dużych części Europy jest dla wielu ludzi traumatycznym przeżyciem” – relacjonuje TVP Info.

Wedle autorów dokumentu, na początku października 1939 r. ostatecznie ustał opór Polski wobec nazistów. Ani słowa o Armii Krajowej czy Powstaniu Warszawskim. Podobnie wygląda historia współczesna

Ciągle nie wiadomo, gdzie placówka ma mieć swoją siedzibę, ale założenie jest takie, że ma to być jeden z centralnych krajów Unii. Wiadomo za to na pewno, że za nikomu niepotrzebne muzeum zapłacą podatnicy krajów członkowskich…


Za: Najwyższy Czas!


Skip to content