Nie jesteśmy zwierzętami – Tomasz Terlikowski

Gdyby ksiądz biskup zechciał być na Krakowskim Przedmieściu to wiedziałby, że byli tam bardzo różni ludzie, o różnych poglądach, także poglądach politycznych, o różnym postrzeganiu świata – komentuje wypowiedź bp. Tadeusza Pieronka Tomasz P. Terlikowski.

Jest mi smutno i jestem zaskoczony, że tego typu wypowiedzi padają z ust pasterza. Nie jest, jak się wydaje, rolą pasterza określanie nawet części opinii publicznej, z którą się on nie zgadza, mianem zwierząt. Cała ta sytuacja jest tym bardziej smutna, że wygląda to jakby ks. bp Tadeusz Pieronek wypowiadał się na temat, o którym nie ma pojęcia. Dowodem na to jest choćby fakt, że podaje nieprawdziwą liczbę 7 tys. uczestników spotkania 10 kwietnia na Krakowskim Przedmieściu, dane, których nie potwierdza policja, a które podają media chcące zafałszować obraz tych wydarzeń. Gdyby ks. biskup choć spróbował zdobyć się na wysiłek poznania prawdy to wiedziałby, że tam było 70 tys. osób. A gdyby chciał spotkać się z tymi ludźmi, to wiedziałby, że tym, co ich tam doprowadziło, nie była nienawiść, niechęć, czy zezwierzęcenie, ale głęboka miłość do Ojczyzny, pragnienie pamięci, które właściwe jest ludziom, a nie zwierzętom. I pragnienie zmian.

Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek nie musi zgadzać się z postulatami osób zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu. Jak każdy człowiek ma prawo do własnej opinii. Ale, jak się wydaje, ks. bp Pieronek powinien być przede wszystkim pasterzem, a pasterz to jest ktoś, kto łączy, a nie dzieli ludzi na tych, których akceptuje, i na tych, których uważa za zwierzęta.

Gdyby ksiądz biskup zechciał być na Krakowskim Przedmieściu to wiedziałby, że byli tam bardzo różni ludzie, o różnych poglądach, także poglądach politycznych, o różnym postrzeganiu świata. Niestety, wydaje się, że tej chęci poznania rzeczywistości księdzu biskupowi zabrakło. A także i duszpasterskiego wyczucia.

Tomasz P. Terlikowski

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/terlikowski_nie_jestesmy_zwierzetami Terlikowski: Nie jesteśmy zwierzętami

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content