Francuski Senat przyjął ustawę, która traktuje embriony ludzkie jako “materiał laboratoryjny”

Aktualizacja: 2011-04-12 10:38 am

Francuski Senat znowelizował ustawę bioetyczną, która zezwala na prowadzenie badań z udziałem embrionów ludzkich, praktycznie bez ograniczeń. Sojusz na rzecz prawa do życia nazwał nowy tekst ustawy „katastrofalnym”.

– W ustawie naruszane są podstawowe prawa człowieka, w szczególności prawa dzieci, najbardziej bezbronnych obywateli – żalą się przedstawiciele Sojuszu.

Nowa ustawa bioetyczna zezwala na wykorzystywanie embrionów ludzkich do badań eksperymentalnych. Zmiany prawne wprowadzone w 2001 r. praktycznie zabraniały przeprowadzania tego typu badań. Wyjątek stanowiły badania dla celów „terapeutycznych”, na co pozwolenia wydawała Francuska Agencja Bioetyczna.

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Senat, badania z udziałem zarodków ludzkich będą „z zasady” dopuszczalne. Embriony mają być traktowane jako „materiał laboratoryjny”.

Senatorowie przychylili się do postulatów przedstawicieli świata nauki, którym najbardziej zależało na zmianie prawa bioetycznego. Obecnie we Francji zamrożonych jest w umie 150 tys. zarodków ludzkich, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości.

Przewodniczący senackiej komisji ds. bioetyki, Alain Milon, członek rządzącej partii Sarkozy’ego – UMP, powiedział podczas debaty, że jego córka, prowadząca badania z wykorzystanie embrionów ludzkich, musiała wyjechać za granicę, aby się nimi zajmować. To dzięki Milonowi wprowadzono szereg liberalnych zmian w prawie bioetycznym.

Senat przyjął również poprawkę, która zwalnia lekarzy z obowiązku oferowania badań prenatalnych, wykrywających wady genetyczne , w tym zespól Downa u dzieci poczętych.

Kilka organizacji pro-life, m.in. Fundacja Jerome Lejeune, która finansuje badania dot. „chorób umysłowych” i wspiera rodziców dzieci dotkniętych trisomią, lobbowało za tym, aby badania przesiewowe nie były obowiązkowe, gdyż 96 proc dzieci, u których wykryto zespół Downa, jest we Francji zabijanych przed narodzeniem.

Senat głosował także za ułatwieniem dostępu do zapłodnienia in vitro dla „wszystkich par”. Dotyczy to także par osób tej samej płci i może oznaczać istotną zmianę w prawie francuskim, które do tej pory zabraniało adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Senatorowie nie zgodzili się, na zezwolenie osobom, które nie mają własnych dzieci do oddania nasienia lub komórek jajowych. Ma to zapobiegać zjawisku zamrażania komórek jajowych przez kobiety, które chciałyby urodzić dziecko poczęte in vitro, po zakończeniu kariery zawodowej. 

Nie zgodzono się także na prowadzenie masowych kampanii – na rzecz oddawania swoich komórek płciowych – wśród młodzieży w szkołach, na uczelniach i w wojsku, czego domagali się przedstawiciele niższej izby Zgromadzenia Narodowego.

Tekst znowelizowanej ustawy trafi ponownie pod obrady deputowanych w niższej Izbie.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Komentarz PiotrSkarga.pl: Powyższe decyzje są w istocie prawdziwym koszmarem. Oto na jakim etapie jest już współczesna pseudo-cywilizacja. Matko Boża Fatimska, módl się za nami!

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=36108 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]