USA: kapelanom wojskowym zagrożono sądem za nauczanie o “grzechu homoseksualizmu”

Aktualizacja: 2011-04-1 11:28 am

Armia amerykańska oficjalnie zagroziła sądem wojskowym kapelanom, jeśli nie zmienią swojego podejścia do homoseksualnych żołnierzy. Chrześcijańscy kapelani, którzy będą mówić o „grzechu homoseksualnym” muszą się liczyć z groźbą ukarania dyscyplinarnego i pociągnięcia ich do odpowiedzialności przed sądem wojskowym. Kapelani muszą się dostosować, albo poszukać sobie nowego zajęcia.

W zarządzeniu, które trafiło do kapelanów czytamy: „Możecie Państwo w odpowiednich okolicznościach i w granicach prawa oraz zgodnie z prowadzoną polityką, wyrażać religijne i moralne przekonania dot. orientacji seksualnej. Jednakże NIE możecie wypowiadać się w taki sposób, który byłby szkodliwy dla zachowania porządku i dyscypliny oraz niezgodny z rozkazami. Państwo nie macie prawa do odmowy świadczenia swojej posługi, powołując się na moralny sprzeciw wobec czyjejś orientacji seksualnej”.

Określenie „odpowiednie okoliczności” należy interpretować jako możliwość nauczania na ten temat jedynie w kaplicy podczas niedzielnych nabożeństw. Natomiast, w sytuacji, gdy kapelan zdecyduje się na udzielanie porad w tej kwestii, głosząc, że homoseksualizm jest grzechem, w inny dzień niż niedziela i poza kaplicą, nawet w prywatnej rozmowie, musi się liczyć z możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Kapelanom nie wolno także cytować fragmentów Biblii, odnoszących się do homoseksualizmu.

„Państwo jesteście zobowiązani do wykonywania rozkazów, które wymuszają konieczność współpracy z innymi, nawet z homoseksualistami i nawet silne, szczere moralne lub religijne przekonania nie uzasadniają odmowy tej współpracy. Jak to już zostało wyszczególnione w zaleceniach dla sądów wojskowych odnośnie obowiązku wykonywania rozkazów, sprzeciw sumienia, oparty na religijnych lub osobistych przekonaniach filozoficznych, nie może być usprawiedliwiony”.

Kopia pisma została opublikowana w Pittsburgh Post-Gazette w ub. tygodniu wraz z petycją skierowaną do kongresmenów. W petycji kapelani wyrażają obawę, że będą prześladowani przez administrację Obamy. Kapelani chcą, by kongresmeni przyjęli ustawy, chroniące prawa osób wierzących, służących w armii.

„Większość z 3 tys. kapelanów to konserwatywni chrześcijanie. Obawiają się oni, że będą oskarżani o mowę nienawiści, jeśli będą nauczać, że homoseksualne relacje są grzeszne” – donosi gazeta.

Już teraz w armii amerykańskiej trwają szkolenia oficerów, którzy wkrótce będą musieli wyjaśnić podległym żołnierzom, jak mają „właściwie traktować  homoseksualistów”. Pederaści i lesbijki wciąż czekają na oficjalne zezwolenie, umożliwiające służbę w armii (szef Pentagonu jeszcze nie określił, od kiedy miałoby obowiązywać nowe zarządzenie, na razie przygotowywane są plany dostosowawcze).

Jeden z komandorów odmówił poddania się specjalnym kursom reedukacji. Został zwykłym urzędnikiem sztabowym. Nie ma już pod sobą podwładnych. Chce w ten sposób „przetrwać do emerytury”.

Źródło: CatholicCitizens.org, AS

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35589 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]