Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej ws udziału Kanclerza Niemiec w Zjeździe Wypędzonych

Aktualizacja: 2011-04-1 9:39 am

W związku z zapowiedzianym udziałem kanclerz Niemiec w Zjeździe Związków Wypędzonych BdV apelujemy do władz publicznych Rzeczypospolitej, a szczególnie do Prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych o zdecydowane wystąpienie o wycofanie poparcia Republiki Federalnej Niemiec dla doktryny wpędzenia.

Doktryna wypędzenia zafałszowuje prawdę historyczną i szkodzi stosunkom polsko-niemieckim. Przedstawia przesiedlenie ludności niemieckiej przeprowadzone na podstawie Umów Poczdamskich i będące bezpośrednim skutkiem zbrodni i przestępstw popełnionych przez państwo niemieckie w drugiej wojnie światowej – jako arbitralny akt Polski i Czechosłowacji. Obowiązkiem władz państwa polskiego jest przypominać, że Niemcy bezpośrednio przed drugą wojną światową cieszyli się w Państwie Polskim większą wolnością niż we własnym państwie.

Problemem relacji polsko-niemieckich nie jest pani Steinbach, ale doktryna wypędzenia, której pani Steinbach jest rzecznikiem, a która korzysta z oficjalnego poparcia państwa niemieckiego.

W wypadku braku stosownych działań ze strony władzy wykonawczej – apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o jasne wystąpienie Sejmu Rzeczypospolitej przeciw doktrynie wypędzenia.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 31 marca RP 2011

Za: Prawica Rzeczypospolitej -- [Org. tytuł: « Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej, 31 marca RP 2011»]

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35580 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]