Nowe oblicze eugeniki: stwarzajcie tylko inteligentne dzieci

Aktualizacja: 2011-04-1 9:34 am

Etyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego stwierdził, że ludzkość ma “moralny obowiązek” wyselekcjonować do życia najbardziej inteligentny z zarodków poczętych w drodze zapłodnienia in vitro.

Kontrowersyjną opinię wygłosił prof. Julian Savulescu, dyrektor brytyjskiego Centrum Etyki Praktycznej im. Eiji Uehiro. Naukowiec zajmuje się etyką genetyki medycznej, szczególnie etyka badań i testów genetycznych: preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej, badań prenatalnych, genetyki behawioralnej, udoskonalania genetycznego oraz terapii genowej.

Prof. Savulescu zabrał głos podczas dyskusji nad referatem etyków z Centrum stawiających tezę, że wzrost poziomu IQ ludzkości doprowadziłby do zmniejszenia ubóstwa i korzystania z opieki społecznej, zmniejszenia tłoku w więzieniach oraz redukcji niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak porzucanie szkoły, urodzenia pozamałżeńskie i samotne rodzicielstwo.

„Nawet niewielka poprawa funkcji poznawczych człowieka jest wielce pożądana…” – to zdanie z raportu pobudziło do wypowiedzi prof. Savulescu. „Istnieją pewne zasady etyczne, którymi należy kierować się w rozrodczości, na przykład interes publiczny. Nawet jeśli jednostka może mieć zaskakująco dobre życie jako psychopata, z uwagi na interes społeczny nie należy pozwolić na jej istnienia. Moim zdaniem, korzyści ekonomiczne i społeczne wynikające z wyższego, lepszego poznania są argumentami na rzecz selekcji. W efekcie korzyści odniesie każdy obywatel. Tańsze, efektywne analizy całego genomu sprawią, że już w niedalekiej przyszłości taka selekcja będzie realna.”

Poglądy prof. Juliana Savulescu skrytykował Wesley J. Smith, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach bioetycznych: „Eugenicy twierdzą, że starają się upowszechnić najlepsze cechy ludzkości, takie jak miłość, bezinteresowność, delikatność – cechy, które zwykle łączą się z pokojem i harmonią, i które osoby z zespołem Downa posiadają w obfitości. (…) Inteligencja jest czymś dobrym. Ale zamiast wybierać cechy naszemu potomstwu – czego nie powinniśmy robić – dajmy dzieciom możliwość ujawnienia zalet.”

Prof. Neil Levy, dyrektor ds. naukowych Oksfordzkiego Centrum Neuroetycznego, skomentował pomysły na współczesną eugenikę krótko: inwestowanie w “projektowanie zarodków” to ogromne marnotrawstwo pieniędzy.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie LifeSiteNews (Th.Baklinski) – 24.03.2011 r.]

KOMENTARZ BIBUŁY: Panom “etykom”, którzy nawołują do selekcjonowania dzieci, polecamy zajrzenie do jednej z  nowojorskich gett żydowskich, np. dzielnicy Borough Park na Brooklynie, gdzie z miejsca w porze szkolnej zauważą nadproporcjonalną liczbę dzieci ortodoksji żydowskiej, o rzucających się w oczy wyraźnych cechach niedorozwoju umysłowego. Czy wobec tych dzieci również będą prowadzili swoją antyludzką politykę, czy też wobec takowego argumentu zamilkną raz na zawsze? A może swoje rady kierują jedynie do wybranych grup?

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35577 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]