Kaczyński wobec dyskryminacyjnej ustawy podpisanej na Litwie: to porażka polityki wschodniej

Aktualizacja: 2011-03-30 1:22 pm

W związku z podpisaną przez prezydent Litwy ustawy oświatowej prezes Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że ustawa jest sprzeczna z założeniami Konwencji Ramowej oraz Polski-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego w sprawie litewskiej ustawy oświatowej, dyskryminującej polską mniejszość na Litwie:

W dniu dzisiejszym Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Gribauskaite podpisała uchwaloną kilka dni temu przez Sejm Litewski znowelizowaną ustawę oświatową, która w ciągu najbliższych lat może całkowicie zmarginalizować oświatę polskojęzyczną na Litwie. Wprowadzone zmiany należy ocenić jako sprzeczne z założeniami Konwencji Ramowej, Polsko-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy jak też deklaracjami Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

Pragnę wyrazić moje uznanie i poparcie naszym Rodakom na Litwie, w szczególności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, za poświęcenie i zaangażowanie w obronę praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Zebranie na Litwie ponad 60 tysięcy podpisów osób protestujących przeciwko wprowadzaniu tej ustawy jest dobitnym dowodem niezgody Polaków na Litwie na ograniczanie ich prawa do nauki w języku ojczystym – polskim.

Trzeba również jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie tej ustawy jest kolejnym dobitnym dowodem porażki polskiej polityki wschodniej. Niemniej apelujemy do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jakie niesie ze sobą ten dokument.
Jeszcze dziś wieczorem klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży projekt uchwały Sejmu RP w tej sprawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Za: niezalezna.pl (2011-03-30 ) -- [Org. tytuł: « Kaczyński: to porażka polityki wschodniej»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=35484 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]