Kaczyński wobec dyskryminacyjnej ustawy podpisanej na Litwie: to porażka polityki wschodniej

W związku z podpisaną przez prezydent Litwy ustawy oświatowej prezes Prawa i Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że ustawa jest sprzeczna z założeniami Konwencji Ramowej oraz Polski-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego w sprawie litewskiej ustawy oświatowej, dyskryminującej polską mniejszość na Litwie:

W dniu dzisiejszym Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Gribauskaite podpisała uchwaloną kilka dni temu przez Sejm Litewski znowelizowaną ustawę oświatową, która w ciągu najbliższych lat może całkowicie zmarginalizować oświatę polskojęzyczną na Litwie. Wprowadzone zmiany należy ocenić jako sprzeczne z założeniami Konwencji Ramowej, Polsko-Litewskim Traktatem o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy jak też deklaracjami Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

Pragnę wyrazić moje uznanie i poparcie naszym Rodakom na Litwie, w szczególności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, za poświęcenie i zaangażowanie w obronę praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Zebranie na Litwie ponad 60 tysięcy podpisów osób protestujących przeciwko wprowadzaniu tej ustawy jest dobitnym dowodem niezgody Polaków na Litwie na ograniczanie ich prawa do nauki w języku ojczystym – polskim.

Trzeba również jednoznacznie stwierdzić, że przyjęcie tej ustawy jest kolejnym dobitnym dowodem porażki polskiej polityki wschodniej. Niemniej apelujemy do rządu polskiego o podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków jakie niesie ze sobą ten dokument.
Jeszcze dziś wieczorem klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży projekt uchwały Sejmu RP w tej sprawie.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Za: niezalezna.pl (2011-03-30 ) | http://niezalezna.pl/8284-kaczynski-porazka-polityki-wschodniej | Kaczyński: to porażka polityki wschodniej

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content