Aktualizacja strony została wstrzymana

„Komunizm jest naszym celem” – skandaliczna i szokująca działalność ACLU w Stanach Zjednoczonych

ACLU, Amerykańska Unia Praw Cywilnych, mająca ogromne wpływy w USA, walczy z nauczycielami, urzędnikami i wszystkimi tymi, którzy chcą zachowania symboli religijnych w życiu publicznym oraz swobodnego kultu religii. Unia broni skompromitowanej nauki Darwina, „małżeństw jednopłciowych” i wszelkich innych dewiacji. Wprost nawołuje do dyskryminacji chrześcijan. A wszystko to czyni, powołując się na Pierwszą Poprawkę do konstytucji.

ACLU skupia prawników, których celem jest wszczynanie procesów sądowych, mających doprowadzić do zniesienia religii i moralności.

Jak zauważa konserwatywny felietonista Matt Barber, „w rzeczywistości tylko kilka lewicowych organizacji może konkurować z ACLU w zakresie wrogości wobec tego, co Deklaracja Niepodległości opisuje jako «pewne prawa niezbywalne», którymi Amerykanie «obdarzeni są przez Stwórcę»”.

„ACLU jest opiekunem naszego narodu, na co dzień pracuje w sądach, legislaturach i lokalnych społecznościach, dbając o zachowywanie praw i wolności, które konstytucja i prawo Stanów Zjednoczonych gwarantują w tym kraju”.

Barber przypomina, że jej założyciel Roger Baldwin wprost opowiadał się za ustanowieniem komunizmu: „Jestem za socjalizmem, rozbrojeniem i ostatecznym zniesieniem samego państwa… Chcę społecznej własności, zniesienia władzy klas posiadających. Komunizm jest naszym celem”.

W 1931 roku, zaledwie jedenaście lat po powstaniu ACLU, Kongres Stanów Zjednoczonych powołał specjalną komisję do zbadania działalności komunistycznej ACLU. W raportach napisano, że „American Civil Liberties Union jest ściśle związana z ruchem komunistycznym w Stanach Zjednoczonych oraz broni 90 procent wszystkich komunistów, wchodzących w konflikt z prawem. Twierdzi ona, że staje w obronie wolności słowa, wolnej prasy i zgromadzeń, ale jest oczywiste, że główną funkcją ACLU jest próba ochrony komunistów”.

ACLU działa przeciw konstytucji USA. Wspólnym celem zarówno komunistów, jak i ACLU jest zniesienie wolności religijnej.

Karol Marks, arcykapłan komunizmu, powiedział kiedyś: „Pierwszym warunkiem szczęścia ludu jest zniesienie religii”.

Nawet we własnych materiałach promocyjnych ACLU otwarcie opowiedziała się za dyskryminacją religijną: „Przesłaniem Pierwszej Poprawki do konstytucji jest odmienne traktowane religii od innych działań”.

Pierwsza Poprawka do konstytucji nic takiego nie mówi. Jej przekaz jest jasny. Pierwsza Poprawka ma zapobiegać przyjmowaniu ustaw federalnych, które wprowadzałyby religię państwową.

Założyciel ACLU jest w dużej mierze odpowiedzialny za stworzenie przepaści między pierwotnym przesłaniem konstytucji a jej nowoczesną wersją.

ACLU pozostaje jedną z najpotężniejszych w Ameryce świecko-socjalistyczną grupą nacisku politycznego. Nieustannie „depcze” Pierwszą Poprawkę, która gwarantuje wolność wyznawania religii – zarówno prywatnie, jak i publicznie – wszystkim Amerykanom.

ACLU ściga nauczycieli, którzy modlą się nie tylko publicznie, ale także prywatnie. Występuje przeciwko politykom, którzy ośmielili się przeżegnać przed posiłkiem i odmówić modlitwę dziękczynną. Prześladuje studentów, którzy nie akceptują homoseksualizmu itp.

Przeciwko jej pozwom często występuje inna prawnicza organizacja – Liberty Counsel, broniąca prawa chrześcijan.

W sierpniu 2009 roku, Liberty Counsel obroniła pracownicę federalną – Michelle Winkler przed karą grzywny za coś, czego nie zrobiła. ACLU pozwała ją do sądu, gdyż jej mąż niepracujący w żadnym urzędzie państwowym, wezwał do modlitwy przed posiłkiem podczas prywatnego spotkania w sąsiednim hrabstwie (sic).

Liberty Counsel również obroniła dwóch nauczycieli Pace High School, którzy odmówili modlitwę przed obiadem, zorganizowanym dla 20. dorosłych członków klubu miłośników szkoły po godzinach pracy.

W hrabstwie Santa Rosa ACLU poniosła klęskę. Dwudziestu czterech nauczycieli zaskarżyło zarządzenie lokalnych władz oświatowych, opracowane przez prawników ACLU, które nie pozwala im się modlić w szkole i poza nią, okazywać szacunku dla symboli religijnych, odpowiadać na e-maile rodziców, zawierające sformułowania religijne i nakłada na nich obowiązek powstrzymywania uczniów oraz studentów przed odmówieniem modlitwy, nawet podczas prywatnych spotkań.

Ostatnio sędzia sądu federalnego M. Casey Rogers uznał, że stosowanie dekretu w szkołach jest niedopuszczalne. Stwierdził, że dekret, który zakazuje nauczycielom uczestniczenia w prywatnych uroczystościach religijnych „jest tak wadliwy, że musi być natychmiast uchylony”.

Źródło: townhall.com., AS

KOMENTARZ BIBUŁY: Przypomnijmy, że ACLU jest kryptożydowską organizacją walczącą ze wszelkimi postaciami chrześcijańskiego porządku społecznego. ACLU założona została w latach 1940. przez żydowskich prawników stających w obronie osób, którym groziła deportacja ze względu na komunistyczną propagandę, działania wywrotowe i szpiegostwo na rzecz komunistycznego Związku Sowieckiego. Kierowana była w przeszłości i jest nadal przez żydowskich prawników (obecna prezydent – sędzina Susan N. Herman).

Za: PiotrSkarga.pl (2011-03-30) | http://www.piotrskarga.pl/ps,6921,2,0,1,I,informacje.html